En grön och nära storstad för alla

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Vi ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. Här kan du följa Göteborgs resa mot framtiden.

Välkommen till nya Älvrummet på Lindholmen

Efter en tid av flytt och renovering är Älvrummet återigen redo att ta emot besökare. Nu finns vi på Lindholmspiren 3-5, där modellen över Älvstaden är på plats tillsammans med en ny, digital utställning.

Älvrummet
2680

bostäder färdigställdes under 2016.

1621

Göteborgs Stad grundades år 1621. Var länge rikets tredje stad, men med sjöfarten utanför Östersjöområdet växte staden fort under 1700-talet.

1miljon

invånare bor i Storgöteborg. Cirka 550 000 av dessa invånare bor i tätorten Göteborg.

Nyheter och reportage

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. På den här webbplatsen kan du följa resan mot en grön och nära storstad.

De allra största träden måste lyftas med en kran medan resten flyttas med specialbyggda trädflyttningsmaskiner som denna i Örgryte 2016.

Så går det till att flytta träd

Att flytta ett träd tar sin tid. Det krävs mycket planering och kompetens. Under de kommande åren kommer många träd i Göteborg få nya platser i takt med att staden växer. ”Med rätt förberedelser och efterarbete är det inget som säger att det här inte ska fungera”, säger Eva Maria Hellqvist på park- och naturförvaltningen.

Reportage om att flytta träd

Här byggs det just nu

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Flera byggen är redan igång.

Hur ser Göteborg ut om 20 år?

”Mycket kommer att ha skett i centrala stan, på och omkring älvstränderna, vilket gör förändringarna väldigt synliga och påtagliga för göteborgarna. Karlastaden med sin spektakulära skyskrapa på Lindholmen är bara ett exempel”

Björn Siesjö, stadsarkitekt, berättar om hur han tror att Göteborg kommer att se ut om 20 år.

Intervju med stadsarkitekt Björn Siesjö

Göteborg ska bli en grön och nära storstad

I snart 400 år har Göteborg haft ansiktet vänt utåt – mot havet och världen. Stadens historia är unik och den präglar oss fortfarande. Mångfalden hos göteborgarna är idag större än någonsin. Den formar vår unika stadssjäl samtidigt som det är en utmaning att ta till vara denna rikedom.

Just nu står Göteborg inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel de närmaste 20 åren. Vi ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och arbetsplatser. 2035 ska Göteborg stå starkt som en hållbar och nära storstad.

Alla områden och projekt

Känner du igen dig?

Minecraft lär unga om stadsutveckling

Hur kan Minecraft användas som pedagogiskt verktyg i skolan och i stadsplaneringen? Göteborgs Stad använder det populära bygg- och äventyrsspelet för att skapa engagemang för stadsplanering hos unga, vilket kan öka förståelsen för deras roll som samhällsmedborgare med möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

Göteborg i Minecraft

Här byggs nya bostäder

Vi ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser till 2035.

Så kan Göteborg bli en stad för alla

I en mer jämlik stad mår alla bättre. Men vad är ett jämlikt samhälle? Och hur bygger man ett sådant? Stadsbyggnadsdirektören Agneta Hammer ger svar.

Intervju med Agneta Hammer