Se Göteborg före och efter byggtid

Här byggs nya bostäder just nu

Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Vi ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och arbetsplatser.

2680

bostäder färdigställdes under 2016.

1621

Göteborgs Stad grundades år 1621. Tack vare sjöfarten växte staden fort, och vid mitten av 1700-talet av Göteborg rikets tredje största stad.

1miljon

invånare bor i Storgöteborg. Cirka 550 000 av dessa invånare bor i tätorten Göteborg.

Målet är att Göteborg ska vara en jämlik stad

– Göteborgs Stad arbetar varje dag med att på olika sätt förbättra livsvillkoren för invånarna i form av stöd, omsorg, skola och hållbar stadsutveckling.

Ulrika Lundquist, processledare för fokusområdet Hållbara och jämlika livsmiljöer.

 

Intervju om jämlikhet

Hur ser Göteborg ut om 20 år?

– Mycket kommer att ha skett i centrala stan, på och omkring älvstränderna, vilket gör förändringarna väldigt synliga och påtagliga för göteborgarna. Karlastaden med sin spektakulära skyskrapa på Lindholmen är bara ett exempel.

Björn Siesjö, stadsarkitekt, berättar om hur han tror att Göteborg kommer att se ut om 20 år.

Intervju om framtidens Göteborg

Projekt i byggfas

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Flera byggen är redan igång.

Vad tycker du om den här webbplatsen?

Hjälp att att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår mini-undersökning med endast en (1) fråga. Det tar mindre än en minut. Tack för dina synpunkter!

Svara på frågan