Vad tycker du behövs i Biskopsgården?

Göteborgs Stad har påbörjat ett programarbete för att utveckla Biskopsgården och Länsmansgården. Vad vill ni ha, vad saknar ni och hur tycker ni att stadsdelen ska utvecklas? Tyck till i vår enkät!

Här byggs det just nu

Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Vi ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och arbetsplatser. Många byggprojekt är redan igång. Här är några av dem. Alla projekt hittar du i listan över alla projekt.

Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt

Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek när Älvstaden breder ut sig på båda sidor av Göta älv. Målet är en levande och attraktiv innerstad med 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser.

Älvstaden

Drömmen är att det arbete vi gör nu i framtiden kommer att ge oss en mindre segregerad stad och att man kan röra sig friare och enklare mellan olika stadsdelar. Det ska kännas tryggt och enkelt att ta sig fram i framtidens Göteborg.

Martin Storm, chef för planavdelningen på Stadsbyggnadskontoret

Intervju med Martin Storm
2201

bostäder färdigställdes under 2017.

6200

bostäder var i byggfas första kvartalet 2018. Det är drygt 2 000 fler än samma period förra året.

1miljon

invånare bor i Storgöteborg. Cirka 590 000 av dessa invånare bor i tätorten Göteborg.

Vilket betyg ger du den här webbplatsen?

Hjälp oss att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår minienkät. Det tar bara några sekunder. Tack för dina synpunkter!

Till enkäten