Med hjälp av en webbenkät vill nu Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och Göteborgs Stad bättre förstå hur staden fungerar i en krissituation. Foto: Frida Winter.

Med hjälp av en webbenkät vill nu Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och Göteborgs Stad bättre förstå hur staden fungerar i en krissituation. Foto: Frida Winter.

Hur förändrar en kris våra vanor

Många drabbas hårt på olika sätt till följd av nya coronaviruset. Vår rörlighet begränsas och tillgängligheten till viktiga funktioner i samhället reduceras. Oro för smitta och myndigheters restriktioner har vänt upp och ned på mångas vardagsliv. Med hjälp av en webbenkät vill nu Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och Göteborgs Stad bättre förstå hur staden fungerar i en krissituation.

Nyheter

Vänta lite ...
Publicerad 1 april 2020 (Uppdaterad 7 april 2020)