Webbenkät - Hur förändrar en kris våra vanor?

Många drabbas hårt på olika sätt till följd av nya coronaviruset. Vår rörlighet begränsas och tillgängligheten till viktiga funktioner i samhället reduceras. Oro för smitta och myndigheters restriktioner har vänt upp och ned på mångas vardagsliv. Med hjälp av en webbenkät vill nu Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och Göteborgs Stad bättre förstå hur staden fungerar i en krissituation.

Nu startar stadsbyggnadsforskare vid KTH en kartläggning om hur stadsbor påverkas i kristider – och hur det slår i olika delar av staden. På KTH bedrivs forskning om hur man genom planering och stadsbyggande kan nå mer jämlika livsvillkor och minska segregationen. Detta för att öka förståelsen för arkitekturens och den byggda miljöns roll i relation till vilka livsvillkor som skapas.

Med enkäten vill KTH och Göteborgs Stad samla underlag till forskning som syftar till att bättre förstå hur staden fungerar i en krissituation för sina invånare i olika delar av staden. Till exempel tittar man på hur olika skeenden kan påverka vår användning av staden och hur vi rör oss samt hur tillgängligheten till samhälleliga resurser därmed förändras.

Forskarna vill ha allmänhetens svar på frågor om vilka platser man fortsätter att använda trots covid-19, vilka platser man undviker och om det är platser som man besöker mer. I studien ingår även Stockholm och Uppsala.

Publicerad 1 april 2020 (Uppdaterad 1 april 2020)