Bostaden och boendemiljön är den viktigaste platsen för många seniorer. Foto: Lo Birgersson

Vad

Bostäder är ett av de prioriterade fokusområdena för att Göteborg ska bli en åldersvänlig stad.

Var?

Bostaden och boendemiljön är den viktigaste platsen för många seniorer. Äldre personer spenderar den största delen av sin tid i sin närmiljö. 

Varför?

Hur staden gestaltar, utformar, lokaliserar, planerar och renoverar bostäder och boendemiljöer skapar förutsättningar för olika livsvillkor för personer att kunna delta och bidra i samhället. En tillgänglig och ekonomiskt överkomlig bostad i en miljö där seniorer har nära till kommunikationer, vardagsservice, sociala kontaktar och grönska är av högsta prioritet för en god hälsa.

Frågor och svar

Under 2021-2024 kommer följande förbättringar göras:

  • Utveckla befintlig modell för trygghetsboende som främjar generationsmöten och inrätta minst ett. Huvudansvarig: fastighetsnämnden
  • Underlätta nybyggnation av bostäder för seniorer som är fysiskt tillgängliga och ekonomiskt överkomliga över hela staden. Huvudansvarig: fastighetsnämnden
  • Genomföra satsning för att hjälpa seniorer och personer med funktionsnedsättning som vill flytta till mer ändamålsenliga bostäder. Huvudansvarig: Boplats Göteborg AB
  • Erbjuda rådgivning till seniorer som funderar på att byta bostad. Huvudansvarig: nämnden för konsument- och medborgarservice
  • Koncept för att öka sociala kontakter och trygghet i boendemiljön; genomföra aktiviteter en dag om året. Huvudansvarig: Förvaltnings AB Framtiden

Göteborgs seniorer har tillgång till tillgängliga, trygga och ekonomiskt överkomliga bostäder och boendemiljöer som är anpassade efter seniorers mångfacetterade behov.

Kontakt

  • Emma Matsson
  • Utvecklingsledare Åldersvänliga Göteborg
  • Telefonnummer: 031-365 56 05
Publicerad 20 maj 2022 (Uppdaterad 31 maj 2022)