Helena Bjurbäck är Göteborgs Stads äldreombudsman. Hon får återkommande samtal från personer som beskriver olika former av psykisk ohälsa.

- Det kan handla om allt från ensamhet och nedstämdhet till personer som beskriver en högre psykisk ohälsa och som uppger misslyckade försök eller tankar om att avsluta sitt liv. Men det är aldrig för sent att må bättre och det finns hjälp att få oavsett ålder.

Pratbänkarna öppnar upp för nya hälsofrämjande arbetssätt i Göteborg och, inte minst, kan det sänka tröskeln för möten människor emellan.

 - Att få prata om livet och hur vi har det, kan i sin enklaste form göra stor skillnad för människor, säger Helena Bjurbäck.

 

Äldreombudsmannen verkar för äldres rättigheter

 - Vi vet idag genom nationella rapporter att äldre personer med psykisk ohälsa inte prioriteras tillräckligt och får den hjälp och vård som de har rätt till enligt lagstiftningen. Det behövs exempelvis bättre diagnostisering, behandling, omhändertagande och socialt stöd för äldre personer. Vi vet också att det förebyggande arbetet är viktigt och behöver stärkas., säger äldreombudsman Helena Bjurbäck.

Välkommen till pratbänkarna under vecka 41! 

Träffa personer från Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa och från Hjärnkoll vid pratbänkar under vecka 41, för samtal om rättigheter och möjligheter att söka hjälp och stöd.Stadens Äldreombudsman finns också på plats vid pratbänkarna ett antal tillfällen. Anhörigstödjare och anhörigkonsulenter, invånarguider* och framtidsutvecklare**, kommer också att finnas vid några av bänkarna.

Tid och plats vid pratbänkar

Måndag 10 oktober

kl.10-12 Angereds Centrum nära Blå Stället

kl.13-15 Positivgatan

kl.13-15 Kortedala torg

Tisdag 11 oktober

kl.10-12 Tuve Torg

kl.13-15 Wieselgrensplatsen

Onsdag 12 oktober

kl.10-12 Vårväderstorget 3

kl.13-15 Västra Sannegårdskajen

kl.13-15 Positivgatan

Torsdag 13 oktober

kl.10.30-12 Doktor Fries Torg

kl.13-15 Slottsskogen nära Plikta lekplats

Här kan du läsa mer om psykisk ohälsa

hjarnkoll.se

nsph.se

nsphvastragotaland.se

Kontaktperson

Äldreombudsman, Helena Bjurbäck

E-post: aldreombudsman@stadshuset.goteborg.se

Telefon: 031- 368 00 35 

Post: Stadsledningskontoret, 404 82 Göteborg

Foto: Julia Leijon

Bildtext: Äldreombudsmannen i Göteborgs Stad arbetar utifrån ett mänskligt rättsperspektiv för äldres rättigheter och goda levnadsförhållanden.

 

*Om Hisingens invånarguider - Hisingens invånarguider - Göteborgs Stad (goteborg.se)

 

**Framtidsutvecklare kallas de seniorer som bidrar med sina erfarenheter, kunskaper, kreativitet och idéer i utvecklingen av stadens sociala och fysiska miljöer. I Åldersvänliga Göteborg finns 27 Framtidsutvecklare som bland annat bidragit i processen att ta fram handlingsplanens aktiviteter. 

 

Pratbänkarna är framtagna som en del i arbetet för ett mera inkluderande och tillgängligt Göteborg. Läs mer om pratbänkarna och stadsutvecklingsarbetet på sidan

Åldersvänliga Göteborg – Stadsutveckling Göteborg – Göteborgs Stad (goteborg.se)

 

Här hittar du pratbänkarna (broschyr med karta):

goteborg.se/pratbankarkarta

Publicerad 5 oktober 2022 (Uppdaterad 5 oktober 2022)