Utomhusmiljön på Kaggeleds Vård- och omsorgsboende lyfts som ett gott exempel i den nya boken "Vård, omsorg och rehabilitering utomhus" som utkommer i september. Foto: Lars Lanhed

Kaggeleds Vård- och omsorgsboende har skapat en miljö där de 64 hyresgästerna med demenssjukdom kan vara ute mer och känna sig trygga. Utemiljön finns med i en ny bok som beskriver förutsättningar för att lyckas med vård, omsorg och rehabilitering utomhus.

Hyresgästerna är ute mer och mår bättre

Bakgrunden är att Kaggeled drivit ett innovationsprojekt utifrån användardriven innovation. Utgångspunkten var att ta reda vilka förbättringar i den fysiska miljön som kan öka välbefinnandet. Medarbetare har observerat, intervjuat och prototypat för att förstå hyresgästernas behov och göra dem delaktiga i förbättringarna. Ett av behoven var att kunna gå ut mer själv och med andra.

Vi har tagit hjälp av forskning och experter inom demenssjukdomar och hälsofrämjande utemiljöer. 

- Vi har tagit hjälp av forskning och experter inom demenssjukdomar och hälsofrämjande utemiljöer för att skapa en mer stimulerande, tillgänglig och trivsam utemiljö, säger Emma Matsson, projektledare.

Boken ”Vård, omsorg och rehabilitering utomhus” utkommer i september

Projektet har jobbat utifrån evidens och arbetat systematiskt med olika verktyg. Projektledare Emma Matsson liksom enhetschef Minna Dufva och planeringsledare Martin Nilsson är medförfattare till boken ”Vård, omsorg och rehabilitering utomhus – teori, praktik och nya perspektiv” och där beskrivs närmare hur man gått tillväga. Boken som är utgiven av Studentlitteratur utkommer den 2 september.

Så tar Göteborgs Stad hand om resultaten

I handlingsplanen för Åldersvänliga Göteborg finns aktiviteter för att främja mer tillgängliga stadsmiljöer för äldre.

En doktorand forskar på kvaliteter i fysiska miljöer som främjar hälsa på vård- och omsorgsboende. Äldre samt vård- och omsorgsörvaltningen jobbar även mer systematiskt och för diskussioner utifrån de tre analysmetoderna som användes i projektet vid ny- och ombyggnation.

Vill du veta mer?

Publicerad 23 augusti 2022 (Uppdaterad 24 augusti 2022)