Hur kan Göteborg bli en stad att trivas, må bra och behålla hälsan i även när man blir äldre? Den frågan har Göteborgs Stad arbetat med sedan år 2015 då staden blev medlem i Världshälsoorganisationen WHO´s globala nätverk Age-friendly cities and communities. Svaret är en handlingsplan med aktiviteter och fokusområden. Ett av fokusområdena är social delaktighet och inkludering.

− Att tillsammans försöka motverka ensamhet och social isolering är en prioriterad fråga, säger Sofia Tillman, processledare social hållbarhet på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Läs hela artikeln "Pratbänkar bjuder in till samtal" på Vårt Göteborg.

Publicerad 1 augusti 2022 (Uppdaterad 2 augusti 2022)