Samhällsstöd och service behöver vara nära, lättillgänglig och möta seniorernas mångfacetterade behov. Foto: Lo Birgersson

Vad

Hur samhällsstöd och service utformas och placeras påverkar seniorers förmåga att upprätthålla en god hälsa och klara sig själv. 

Var?

Samhällsstöd och service behöver vara nära, lättillgänglig och möta seniorernas mångfacetterade behov. 

Varför?

Ett bra bemötande är grunden för åldersvänligt samhällsstöd och service. 

Vem?

Det är viktigt att stadens tjänstepersoner har uppdaterade kunskaper om åldersrelaterade sjukdomar såsom demens, nationella minoriteters rättigheter, kulturell kompetens och använder ett normmedvetet arbetssätt i syfte att kvalitetssäkra stadens tjänster och service samt ett bra bemötande.

Frågor och svar

  • Insatser för att öka digital kompetens och delaktighet hos seniorer. Kompetenshöjande insatser för att minska det digitala utanförskapet hos seniorer med särskilt fokus på grupper som riskerar att exkluderas
    Huvudansvarig: nämnden för äldre samt vård- och omsorg

Göteborgs Stad erbjuder tillgänglig service och tjänster som är lätta att förstå, använda och hitta fysiskt och digitalt. 

Kontakt

  • Emma Matsson
  • Utvecklingsledare Åldersvänliga Göteborg
  • Telefonnummer: 031-365 56 05
Publicerad 20 maj 2022 (Uppdaterad 31 maj 2022)