Älvrummet

Älvrummet är en arena för debatter i stadsutvecklingsfrågor och utställningar av förslag och planer. I Älvrummet finns både inspiration och information om den pågående stadsutvecklingen i Älvstaden. Här får du en helhetsbild av det som planeras och det som redan är klart. En modell över centrala Göteborg ger en överblick över staden nu och i framtiden.
Informationsfilm om Älvrummet SE

Informationsfilm om Älvrummet SE

Välkommen att besöka Älvrummet! Här finns en utställning där du kan lära dig mer om den pågående stadsutvecklingen i Älvstaden och en stor modell som visar hur centrala Göteborg kommer att växa. Som besökare kan du ta del av föreläsningar, evenemang, guidade visningar och utställningar av förslag och planer.

Älvrummet är öppet måndag till lördag och att besöka Älvrummet är kostnadsfritt. Boka gärna ditt besök i förväg! Vi välkomnar alla som är intresserade av att lära sig mer om stadsutvecklingen i Göteborg: Skolklasser, kommuner, företag, organisationer och privatpersoner.

Älvrummets webbplats

Älvrummet ligger i Lindholmen Science Park. Du tar dig enkelt till Älvrummet med cykel, bil eller kollektivtrafik. Det går en kostnadsfri färja från Stenpiren till Lindholmshamnen, och vill du ta bussen går du av på hållplats Lindholmen.

Få en guidad tur i Älvrummet

I Älvrummet går det att få en kostnadsfri guidning runt modellen över centrala Göteborg, både som enskild person eller om ni kommer en större grupp. Vår personal berättar vad som händer i de olika områdena längs med älvstränderna.

Boka guidning
Publicerad 1 februari 2018 (Uppdaterad 12 februari 2020)