Älvrummet

Älvrummet är en arena för debatter i stadsutvecklingsfrågor och utställningar av förslag och planer. I Älvrummet finns både inspiration och information om den pågående stadsutvecklingen i Älvstaden. Här får du en helhetsbild av det som planeras och det som redan är klart. En modell över centrala Göteborg ger en överblick över staden nu och i framtiden.

Älvrummet ligger i Lindholmen Science Park. Här kan du se in i Göteborgs framtid.

Få en guidad tur i Älvrummet

I Älvrummet går det att få en kostnadsfri guidning runt modellen över centrala Göteborg, både som enskild person eller om ni kommer en större grupp. Vår personal berättar vad som händer i de olika områdena längs med älvstränderna.

Boka guidning
Publicerad 1 februari 2018 (Uppdaterad 27 november 2018)