Älvstaden

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek när Älvstaden breder ut sig på båda sidor av älven. Genom att hela staden, möta vattnet och stärka den regionala kärnan skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk stad som är öppen för världen.

Karta över centrala Göteborgs bebyggelse. Färgerna visar ungefär när i tiden som bebyggelsen är planerad att vara klar. Vit = Befintlig bebyggelse. Röd = 2021, Orange = 2028, Gul = Från 2035 och framåt.

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt

Älvstaden, som innebär att Göteborgs stadskärna kommer att bli dubbelt så stor, växer nu fram längs båda sidor om Göta älv. Målet är en levande och attraktiv innerstad med 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser. Älvstaden omfattar Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön och Södra Älvstranden.

Vision Älvstaden är riktningen för hur Göteborg ska utvecklas. Älvstaden ska vara öppen för världen. Den ska vara inkluderande, grön och dynamisk och den ska utformas så att den länkar samman staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan.

Älvstaden ska vara öppen för världen. Den ska vara inkluderande, grön och dynamisk och den ska utformas så att den länkar samman staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan.

Ett omfattande dialog- och idéarbete lade grunden till den slutliga visionen. Processen involverade göteborgare, företrädare för kommunala förvaltningar och bolag, näringsliv och akademi. Under två år genomfördes en mängd medborgardialoger, expertworkshopar, internationella erfarenhetsutbyten, utredningar och studier. Medborgardialogen fördes med människor från hela staden och på flera olika sätt, totalt lämnade cirka 2 800 personer sitt avtryck till visionen.

Visionen antogs av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2012.

En stor och viktig del i förverkligandet av Älvstaden är Västsvenska paketet – som innehåller en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen. Paketet ska vara genomfört år 2028 och innehåller bland annat Västlänken och den nya Hisingsbron.

Älvstaden, version 2

Älvstaden, version 2

Älvstaden bidrar till ett jämlikt Göteborg

”Vårt uppdrag när vi bygger den nya staden är att minska segregation och polarisering. Du ska känna att detta är vårt gemensamma vardagsrum, att det är vår stad som vi har tillsammans.”

Kristian Käll, processledare social hållbarhet, Älvstranden Utveckling.

Intervju med processledare Kristian Käll
Publicerad 31 januari 2018 (Uppdaterad 29 mars 2019)