Kristian Käll, processledare social hållbarhet, Älvstranden utveckling

Kristian Käll, processledare social hållbarhet, Älvstranden utveckling

”Älvstaden bidrar till ett jämlikt Göteborg”

Social hållbarhet går som en röd tråd i arbetet med stadsutvecklingen och det ska hjälpa till att göra Göteborg till en stad för alla. Här berättar Kristian Käll, processledare på Älvstranden utveckling, om hur Göteborg ska bli en stad för alla.

Det finns stora skillnader i levnadsvillkor mellan olika stadsdelar i Göteborg. Social hållbarhet och jämlikhet finns därför med som en viktig del i utvecklingsarbetet när den nya staden byggs.

50 000 nya invånare kommer till exempel att flytta in längs med vattnet i Älvstaden – från Gullbergsvass till Södra Älvstranden. Här innebär social hållbarhet att området ska bli attraktivt och tillgängligt för alla, oavsett bakgrund, ålder, kön och inkomstnivå.

– Du ska känna att ”detta är vårt gemensamma vardagsrum”, att det är vår stad som vi har tillsammans, säger Kristian Käll.

Området ska bli attraktivt och tillgängligt för alla, oavsett bakgrund, ålder, kön och inkomstnivå.

I planeringsarbetet för visionerna för Älvstaden tillfrågades 2 800 personer i tio stadsdelar om vad de vill ha mer av i Göteborg. Många ville komma närmare vattnet, som tidigare har varit svårt att nå på grund av varven. Just att komma nära vattnet finns numera med som en del i visionen om Älvstaden.

Att bygga socialt hållbart handlar bland annat om att hitta rimliga hyresnivåer.

– En utgångspunkt för våra ekonomiska beräkningar har varit vad en ensamstående undersköterska med barn klarar av att betala i månadshyra. Nyproduktionen är historiskt dyr i Sverige och om vi gör som vi alltid har gjort kommer Älvstaden att vara stängd för flera grupper. Vi har i stället haft som krav att byggbolagen ska kunna erbjuda en del bostäder med riktigt låga hyror, säger Kristian Käll.  

”En utgångspunkt för våra ekonomiska beräkningar har varit vad en ensamstående undersköterska med barn klarar av att betala i månadshyra.”

– Vi vill inte att det byggs en gigantisk gräddhylla för resursstark medelklass, att människor med höga inkomster samlas på ett ställe och de med lägre inkomster på ett annat. Vårt uppdrag när vi bygger den nya staden är att minska segregation och polarisering.

Tre saker som kan göra Göteborg till en mer hållbar stad:

1. Att i nyproduktion skapa plats för grupper med lägre inkomster, och inte bara bygga för resursstarka grupper.
2. Öppna upp för variation och verksamheter som stödjer mångfald genom att vända sig till många olika grupper av människor.
3. Låta invånarna vara med och utforma stadsmiljöerna och sätta sin prägel på staden. Det skapar en inkluderande känsla.

Publicerad 4 juli 2018 (Uppdaterad 29 januari 2019)