Älvstadendagarna

Podd: Frihamnen – en del av innerstaden

När nya Hisingsbron står klar ligger Frihamnen bara en kort promenad från city. Området har potential att rymma 10 000-tals boende och planeringen är i full gång. Lera och svåra markförhållanden gör att planeringen tar längre tid men redan nu byggs det bostäder och stadspark. De närmaste åren kommer en ny spårvagnslinje genom området. Lennart Persson samtalar med Caroline Valen från stadsbyggnadskontoret och Anna-Lena Isacson från Älvstranden Utveckling om området som ska knyta ihop Göteborg över älven.

Ta del av samtalet om Frihamnen med eller utan rörlig bild:

Podd: Frihamnen – en del av innerstaden

Podd: Frihamnen – en del av innerstaden

Ställ dina frågor om Älvstaden på Facebook

Den 16 december kl. 17.00 har du chansen att ställa dina frågor om visionen, planerna och utbyggnaden av Älvstaden när vi livesänder via Facebook. Medverkande: Jörgen Hermansson, stadsledningskontoret, och Ulrika Palmblad, Älvstranden Utveckling, Björn Siesjö, stadsbyggnadskontoret, Sara Carlsson, guide på Älvrummet.

Publicerad 16 november 2020 (Uppdaterad 30 november 2020)