En hög trottoarkant kan vara ett enkelt avhjälpt hinder.

Med hjälp av den användarvänliga och prisbelönta appen Anmäl hinder kan du själv anmäla enkelt avhjälpta hinder – på plats ute i stadsmiljön.

Till synes små hinder kan göra det mycket svårare för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att röra sig i staden, men appen är till för alla som vill vara med och göra stadsmiljön tillgängligare.

Alla hinder som anmäls registreras av Göteborgs Stad. Om hindret bedöms som enkelt avhjälpt hinder blir det fastighetsägarens sak att åtgärda det.

Här är några exempel på vad som kan vara enkelt avhjälpta hinder.

  • I en reception: Det saknas en låg disk.
  • I en entré: Dörren är för tung att öppna.
  • På toaletten: Det är för dålig belysning.

Så här använder du appen

  1. Först markerar du vilket typ av hinder det handlar om.
  2. Därefter visar du var hindret finns genom att skriva en kort text om hur det hindrar dig eller någon annan. Bifoga gärna en bild som du tar med mobilkameran.
  3. Lämna kontaktuppgifter om du vill veta hur ärendet hanteras.

En trög dörr kan vara ett alltför tufft hinder. Men det är ofta enkelt avhjälpt.

Det går också bra att anmäla hinder via post, telefon och e-post

Du kan självklart också kontakta Göteborgs Stad via e-post eller vanlig post, eller ringa Kontaktcenter på 031-365 00 00. Appens syfte är att bredda och förstärka möjligheterna att anmäla enkelt avhjälpta hinder, och kompletterar därför de vanliga sätten att höra av sig till kommunen.

Postadress:
Göteborgs Stad
Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

E-post: goteborg@goteborg.se

Andreas Johansen och Marie Persson fick för Göteborg Stads räkning ta emot Guldlänken för appen Anmäl hinder. Priset delades ut av SKL (Sveriges kommuner och landsting) den 24 maj 2018.

I maj 2018 tilldelades appen Anmäl hinder Sveriges kommuner och landstings pris Guldlänken för bästa innovativa förvaltningsutveckling.

Anmäl hinder är byggd i så kallad öppen källkod vilket innebär att alla andra kommuner fritt och gratis kan kopiera källkoden för att lansera en egen app med samma syfte och funktion. Appen har utvecklats av fastighetskontoret i Göteborgs Stad.

Publicerad 25 maj 2018 (Uppdaterad 18 november 2021)