En hög trottoarkant kan vara ett enkelt avhjälpt hinder.

En hög trottoarkant kan vara ett enkelt avhjälpt hinder.

Anmäl hinder och gör staden tillgängligare

Dålig belysning, höga trottoarkanter eller skyltar som står i vägen. Stadsmiljön kan innehålla många hinder. Alla dessa hinder kan anmälas direkt i den prisbelönta appen Anmäl hinder.

Med hjälp av den användarvänliga och prisbelönta appen Anmäl hinder kan du själv anmäla enkelt avhjälpta hinder – på plats ute i stadsmiljön.

Till synes små hinder kan göra det mycket svårare för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att röra sig i staden, men appen är till för alla som vill vara med och göra stadsmiljön tillgängligare.

Alla hinder som anmäls registreras av Göteborgs Stad. Om hindret bedöms som enkelt avhjälpt hinder blir det fastighetsägarens sak att åtgärda det.

Här är några exempel på vad som kan vara enkelt avhjälpta hinder.

  • I en reception: Det saknas en låg disk.
  • I en entré: Dörren är för tung att öppna.
  • På toaletten: Det är för dålig belysning.

I maj 2018 tilldelades appen Anmäl hinder Sveriges kommuner och landstings pris Guldlänken för bästa innovativa förvaltningsutveckling.

Anmäl hinder är byggd i så kallad öppen källkod vilket innebär att vem som helst fritt kan kopiera källkoden för att göra en egen app med samma syfte och funktion. Den har utvecklats av fastighetskontoret i Göteborgs Stad.

Andreas Johansen och Marie Persson fick för Göteborg Stads räkning ta emot Guldlänken för appen Anmäl hinder. Priset delades ut av SKL (Sveriges kommuner och landsting) den 24 maj 2018.

Så här använder du appen

  1. Först markerar du vilket typ av hinder det handlar om.
  2. Därefter visar du var hindret finns genom att skriva en kort text om hur det hindrar dig eller någon annan. Bifoga gärna en bild som du tar med mobilkameran.
  3. Lämna kontaktuppgifter om du vill veta hur ärendet hanteras.

En trög dörr kan vara ett alltför tufft hinder. Men det är ofta enkelt avhjälpt.

Det går också bra att anmäla hinder via post, telefon och e-post

Du kan självklart också kontakta Göteborgs Stad via e-post eller vanlig post, eller ringa Kontaktcenter på 031-365 00 00. Appens syfte är att bredda och förstärka möjligheterna att anmäla enkelt avhjälpta hinder, och kompletterar därför de vanliga sätten att höra av sig till kommunen.

Postadress:
Göteborgs Stad
Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

E-post: goteborg@goteborg.se

Målet är att Göteborg ska vara en jämlik stad

”Göteborgs Stad arbetar varje dag med att på olika sätt förbättra livsvillkoren för invånarna i form av stöd, omsorg, skola och hållbar stadsutveckling.”

Ulrika Lundquist, processledare för fokusområdet Hållbara och jämlika livsmiljöer.

 

Intervju om jämlikhet
Publicerad 25 maj 2018 (Uppdaterad 6 februari 2019)