Backaplan

Backaplan är tänkt att förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och pågår under de närmaste 20 åren.

Vad händer just nu?

Detaljplan 1 har varit på samråd och går ut på granskning våren 2018. Detaljplan 2 startar under 2018. Ett program för Backaplan tas fram under 2017-2018, vilket blir en fördjupning av den struktur- och färdplan som togs fram 2015.

Hisingens nya moderna centrum

Idag består Backaplan mest av gallerior, butiker och stormarknader dit människor främst kommer med bil. Nu planeras det för fler små butiker, mötesplatser och caféer som ska göra det enkelt att leva hållbart med närhet till service, skolor och handel. Backaplan utvecklas utifrån de aktiviteter och verksamheter som redan finns till exempel specialbutiker inom livsmedel- och restauranger.

Grönområdet längs Kvillebäcken utvecklas till en stadsdelspark med ett antal mindre parker intill bostäderna. 

Grönområdet längs Kvillebäcken utvecklas till en stadsdelspark med ett antal mindre parker intill bostäderna.

Backaplan planeras bli Hisingens centrum med den nya Hisingsbron som knyter ihop stadskärnan med Frihamnen, Brunnsbo och Centralenområdet.

Knutpunkten vid Hjalmar Brantingsplatsen planeras bli ett av fem stora nav för kollektivtrafiken och vägen in till Backaplans handels- och mötesplatser.

När området är helt färdigbyggt (inklusive Kvillebäcken) finns det en ny spårväg och bussterminal, cirka 8 000 bostäder, 100 000 kvadratmeter butiker, 250 000 kvadratmeter kontor, förskolor,  grundskolor och ett nytt kulturhus. I planerna finns även en ny pendeltågsstation vid Brunnsbo.

1km2

Backaplan består av 1 km2 landareal vilket storleksmässigt kan jämföras med Linnéstaden eller den historiska stadskärnan innanför vallgraven.

10tusen

människor kommer att bo och arbeta på Backaplan när det är färdig utbyggt.

8000bostäder

När området är helt färdigbyggt (inklusive Kvillebäcken) ska det finnas cirka 8000 bostäder.

I Kvillebäcken växer en helt ny stadsdel fram

I området Kvillebäcken väster om Backaplan pågår utvecklingen av Backaplan med ännu fler bostäder och mötesplatser.

I Kvillebäcken finns idag en blandning av både låga och höga hus, hyresrätter och bostadsrätter. I dag finns runt 2 000 nya lägenheter med olika verksamheter såsom förskola och caféer i bottenvåningarna. Mellan husen i Kvillebäcken blandas små gårdsgator med breda avenyer, mindre parker, torg och grönområde.

Mellan husen i Kvillebäcken blandas små gårdsgator med breda avenyer, mindre parker, torg och grönområde.

Målet är att skapa en trivsam och levande stadsdel redan från start och förebilden är den så kallade centrala kvartersstaden, som du hittar i till exempel Köpenhamn och London, men även på närmare håll i området kring Göteborgs långgator i Majorna Linnèstaden.

Kville Saluhall vid Vågmästarplatsen är en naturlig mötesplats som knyter ihop nya och gamla Kvillebäcken. Här finns något för alla smaklökar, ostar, korvar, kaffe, kryddor, grönsaker och frukt från hela världen.

”Backaplan blir en tydligare del av centrala Göteborg”

Hej, Camilla Lidholm, projektledare för Backaplan. Hur många människor ska bo och arbeta i Backplan?
– Drygt 10 000 människor. Vi arbetar för att det ska bli funktionella bostäder, fler arbetsplatser men också ett besöksmål där det finns aktiviteter för alla. Alla ska få plats, både bildligt och bokstavligt talat!

Vad kan jag göra på Backaplan?
– Varför inte ta en tur till det nya kulturhuset? Strosa i butiker, kanske ett barkbåtsrace med barnen vid Kvillebäcken, handla middagsmat, möt upp kompisarna på det stora nya torget, åk till din nya arbetsplats med smidiga kommunikationer, lämna äldreboendet och ta en promenad med väninnan runt grönområdet som går genom Backaplan, grilla i en stadsdelspark och gå på konsert senare under kvällen! Har du fler förslag på vad du vill göra i Backaplan, hör av dig. Vi arbetar mycket med att det även ska finns saker att göra och se under byggtiden.

Vi arbetar för att det ska bli funktionella bostäder, fler arbetsplatser men också ett besöksmål där det finns aktiviteter för alla.

Hur kommer stadsdelen att se ut efter omvandlingen?
– Backaplan kommer att se helt annorlunda ut i framtiden. Det kommer börja märkas redan inom loppet av ett par år. Där det idag finns stora avstånd mellan husen, mycket parkeringsplatser och inget eller lite utrymme för boende eller skolor ska det istället växa fram kvarter med bostäder, grönområden, spårvagnar och mötesplatser.

Hur ska Backaplan bli en del av centrala Göteborg?
– När Backaplan utvecklas och staden bygger bort eller omvandlar de trafikhinder som finns mellan olika stadsdelar på båda sidor älven i form av bland annat stora trafikleder och industrier blir det enklare för människor förflytta sig. Att Backaplan blir en tydligare del av centrala Göteborg handlar inte bara om vad staden gör på Backaplan, utan lika mycket vad vi gör i Frihamnen, på Ringön, runt Wieselgrensplatsen och på en mängd andra platser. Allt hänger ihop!

Vad är det roligaste med att arbeta som projektledare för Backaplan?
– Att få ta del av så otroligt många olika idéer och kunskaper som människor har. Jag kommer i kontakt med väldigt många olika människor under en arbetsvecka, om man har en tuff vecka finns det alltid någon man springer på eller arbetar med som ger en energi igen. Det är också roligt att kunna få påverka så mycket i något som håller på att ta form, och få pusha andra framåt där jag märker att de kanske inte riktigt har tron på sig själva eller på sin idé.

Ett område inom Älvstaden

Detta område är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Älvstaden

Porslinsfabriken producerade porslin från år 1898 till 1941.

Porslin och kassaskåp i gamla gränstrakter

Fram till år 1658 gick gränsen mellan Sverige och Norge i Kvillebäcken. En liten del av Hisingen, ungefär motsvarande stadsdelen Lundby, var svenskt, medan resten av ön var norsk. Området som idag är Backaplan var mest landsbygd innan industri- och hamnverksamhet med tillhörande bostäder växte fram i slutet av 1800-talet.

Området som idag är Backaplan var mest landsbygd innan industri- och hamnverksamhet med tillhörande bostäder växte fram i slutet av 1800-talet.

Från mitten av 1800-talet utvecklades platsen vid Kvillebäckens utlopp till en viktig knutpunkt för resande till och från Hisingen. En färjelinje knöt samman detta område med Lilla Bommen. Vid färjeläget byggdes bostäder och fabriker, bland andra den numera rivna Göteborgs Porslinsfabrik. Den invigdes 1898 och köptes upp 1914 av Rörstrands Porslinsfabrik. År 1941 flyttades produktionen till Linköping och fabriken stängdes.

I Östra Kvillebäcken byggdes flera färgfabriker och mekaniska industrier. År 1969 flyttade den första stormarknaden, EPA, in i före detta kassaskåpsfabriken, där Coop Forum nu finns. Nu är det tid för nästa epok. Backaplans centrala läge, dess goda tillgänglighet och långa handelstradition gör platsen intressant att utveckla till en del av innerstaden.

Projekt i närheten

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Projekten runt Göta Älv är navet i stadsutvecklingen.