Backaplan

Backaplan är tänkt att förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och pågår under de närmaste 15–20 åren.
Planering pågår. Beräknas klart 2034.

Backaplan som det ser ut i dag.

Backaplan blir Hisingens moderna centrum

Idag består Backaplan mest av gallerior, butiker och stormarknader dit människor främst kommer med bil. Nu planeras det för en mer cityliknande handel, med flera och varierat utbud av butiker, mötesplatser och caféer. Tanken är att de ska vara enkelt att leva hållbart med närhet till service, skolor, handel och grönområden. Backaplan utvecklas utifrån de aktiviteter och verksamheter som redan finns där idag, till exempel specialbutiker inom livsmedel- och restauranger, konst och kulturverksamheter. Ambitionen är att dessa ska tas till vara i den nya stadsdelen.

Grönområdet längs Kvillebäcken utvecklas till en stadsdelspark med ett antal mindre parker intill bostäderna.

Grönområdet längs Kvillebäcken utvecklas till en stadsdelspark med ett antal mindre parker intill bostäderna.

Backaplan planeras bli Hisingens centrum med den nya Hisingsbron som knyter ihop stadskärnan med Frihamnen, Brunnsbo och Centralenområdet.

Knutpunkten vid Hjalmar Brantingsplatsen planeras bli ett av fem stora nav för kollektivtrafiken och vägen in till Backaplans handels- och mötesplatser.

När området är helt färdigbyggt (inklusive Kvillebäcken) är tanken att det ska finnas cirka 9 000 bostäder (varav ca 2 000 i Kvillebäcken), en ny spårväg med resecentrum vid knutpunkten Hjalmar Brantingsplatsen, ca 140 000 kvadratmeter cityhandel samt en stor andel kontor och verksamheter, förskolor, grundskolor, ett gymnasium, en idrottshall och ett nytt kulturhus. I planerna finns även en ny pendeltågsstation vid Brunnsbo. Utvecklingen kommer att ske med utgångspunkt från Hjalmar Brantingsplatsen och norrut.

Illustration som visar hur Backaplan kan se ut i framtiden.

Kontakt

 • Camilla Lidholm
 • Projektledare Backaplan Fastighetskontoret
 • Telefonnummer: 031-368 13 19
 • Karin Slättberg
 • Projektledare Backaplan Stadsbyggnadskontoret
 • Telefonnummer: 031-368 17 32
 • Sara-Linnéa Östervall
 • Projektledare Backaplan Trafikkontoret
 • Telefonnummer: 031-368 24 10
 • Ann Bergermark Rintala
 • Kommunikationsstrateg
 • Telefonnummer: 031-368 19 54

Frågor och svar om Backaplan

Hur stort är området? När ska stadsutvecklingen på Backaplan vara klar? Blir Backaplan Hisingens centrum?

Läs alla frågor och svar
1

1 kvadratkilometer landareal består Backaplan av, vilket storleksmässigt kan jämföras med Linnéstaden eller den historiska stadskärnan innanför vallgraven.

10000

människor kommer att bo och arbeta på Backaplan när det är färdigutbyggt.

9000

bostäder, ungefär, ska det finnas när området är helt färdigbyggt (inklusive Kvillebäcken).

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 14 juni 2021