Bostad2021

Det är full fart på byggandet i Göteborg. Mängden planerade bostäder har inte skådats sedan miljonprogrammets dagar. För att gå i land med uppgiften används nya arbetssätt som utvecklats i projektet BoStad2021, som ska ge 7 000 nya bostäder utöver ordinarie produktion.

Projekt som ingår i Bostad2021

I BoStad2021 ingår 30 delprojekt, från Angered i norr till Frölunda i söder. Här nedan kan du klicka dig vidare till de olika projekten. Vill du veta mer om respektive detaljplan, besök Göteborgs Stads e-tjänst Plan- och byggprojekt.

Bostads2021_1920x1080_videobild.png

Bostad2021

”BoStad2021 handlar om att komprimera planprocessen”

– För tillfället har vi 170 aktiva detaljplaner som kommer att ge plats för 16 800 nya lägenheter, säger Martin Storm, chef för planavdelningen på stadsbyggnadskontoret.

Men de 16 800 lägenheterna är bara en mindre del av det sammanlagda antalet planer för framtiden. Planer som möjliggör byggandet av i runda tal 50 000 nya lägenheter.

– För att det ska bli möjligt har vi satsat på att ha en så bred kompetens som möjligt, säger Martin Storm.

Det är här som BoStad2021, med sina nya arbetsmetoder, kommer in. BoStad2021 är ett samverkansprojekt mellan byggaktörer och Göteborgs stad.

Bostadsbrist och en frustration hos lokala byggaktörer, som kände att detaljplaneprocessen tog för lång tid, gjorde att staden drog igång denna specialsatsning. Målet var att hitta ett nytt arbetssätt som skulle kunna korta tiden från idé till färdigställda bostäder.

Det handlar om att komprimera planprocessen, arbeta tätare tillsammans både inom staden och med byggaktörerna, men också se till att alla förberedelser som projektering, bygglov med mera är klara så långt som möjligt när detaljplanen vinner laga kraft.

”Det handlar om att komprimera planprocessen, arbeta tätare tillsammans både inom staden och med byggaktörerna.”

– Det sparar massor av tid och ger en kortare resa från idé till färdiga bostäder, säger Magnus Uhrberg, fastighetskontorets projektledare inom BoStad2021. Han fortsätter:

– Vi hade redan vid årsskiftet klart med beslutade detaljplaner för drygt 6 300 bostäder, och räknar med att resterande ska gå till beslut under 2018.

Satsningens 7000 bostäder är fördelade på 30 projekt där 27 olika byggaktörer är involverade.

Bostäderna ska stå klara senast under Göteborg 400-årsjubileum 2021.

Förutom ett särskilt samverkansforum med byggaktörerna har stadens förvaltningar ett gemensamt projektrum.

– Alla som är involverade sitter tillsammans: fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, park- och natur och i viss mån även kretslopp och vatten. Det ger ett effektivt kunskapsutbyte och mycket går snabbare när vi kan ha tätare avstämningar utan att behöva boka möten. Jag tror att detta arbetssätt är en framgångsfaktor, säger Magnus Uhrberg.

Rekordstort bostadsbyggande

”I fastighetskontorets prognos ingår satsningen BoStad2021 som ska ge 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie produktion, fram till och med Göteborgs 400-årsjubileum 2021.”

Martin Öbo, fastighetsdirektör i Göteborgs Stad.

Intervju med Martin Öbo

Vilket betyg ger du den här webbplatsen?

Hjälp oss att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår minienkät. Det tar bara några sekunder. Tack för dina synpunkter!

Till enkäten
Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 14 november 2018)