Långströmsgatan.

Långströmsgatan.

BoStad2021

Det är full fart på byggandet i Göteborg. Mängden planerade bostäder har inte skådats sedan miljonprogrammets dagar. För att gå i land med uppgiften används nya arbetssätt som utvecklats i projektet BoStad2021, som ska ge 7 000 nya bostäder utöver ordinarie produktion.

”BoStad2021 handlar om att komprimera planprocessen”

– För tillfället har vi 170 aktiva detaljplaner som kommer att ge plats för 16 800 nya lägenheter, säger Martin Storm, chef för planavdelningen på stadsbyggnadskontoret.

Men de 16 800 lägenheterna är bara en mindre del av det sammanlagda antalet planer för framtiden. Planer som möjliggör byggandet av i runda tal 50 000 nya lägenheter.

– För att det ska bli möjligt har vi satsat på att ha en så bred kompetens som möjligt, säger Martin Storm.

Det är här som BoStad2021, med sina nya arbetsmetoder, kommer in. BoStad2021 är ett samverkansprojekt mellan byggaktörer och Göteborgs stad.

Bostadsbrist och en frustration hos lokala byggaktörer, som kände att detaljplaneprocessen tog för lång tid, gjorde att staden drog igång denna specialsatsning. Målet var att hitta ett nytt arbetssätt som skulle kunna korta tiden från idé till färdigställda bostäder.

Det handlar om att komprimera planprocessen, arbeta tätare tillsammans både inom staden och med byggaktörerna, men också se till att alla förberedelser som projektering, bygglov med mera är klara så långt som möjligt när detaljplanen vinner laga kraft.

”Det handlar om att komprimera planprocessen, arbeta tätare tillsammans både inom staden och med byggaktörerna.”

– Det sparar massor av tid och ger en kortare resa från idé till färdiga bostäder, säger Magnus Uhrberg, fastighetskontorets projektledare inom BoStad2021. Han fortsätter:

– Vi hade redan vid årsskiftet klart med beslutade detaljplaner för drygt 6 300 bostäder, och räknar med att resterande ska gå till beslut under 2018.

Satsningens 7000 bostäder är fördelade på 30 projekt där 27 olika byggaktörer är involverade.

Bostäderna ska stå klara senast under Göteborg 400-årsjubileum 2021.

Förutom ett särskilt samverkansforum med byggaktörerna har stadens förvaltningar ett gemensamt projektrum.

– Alla som är involverade sitter tillsammans: fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, park- och natur och i viss mån även kretslopp och vatten. Det ger ett effektivt kunskapsutbyte och mycket går snabbare när vi kan ha tätare avstämningar utan att behöva boka möten. Jag tror att detta arbetssätt är en framgångsfaktor, säger Magnus Uhrberg.

Adventsvägen i Kortedala

Adventsvägen

Från början var Kortedala tänkt att vara göteborgarnas fritidsområde. Men under 1950-talet växte Göteborg snabbt och området fick göra plats för bostäder. Nu är det dags igen - på Adventsvägen ska de snart 70 år gamla punkthusen kompletteras med ytterligare tre punkthus om 125 nya lägenheter. Det första huset var klart för inflyttning i juni 2019.

Briljantgatan

På Briljantgatan, ett stenkast från Opaltorget, planeras för ett nytt landmärke – ett hus på tio våningar. Här ska rymmas 100 nya bostäder. 

Briljantgatan/Smaragdgatan

På ytor som idag används för markparkering planeras det för nära 400 nya lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter. 170 av dessa ingår i BoStad2021. Möjlighet till verksamheter kommer att finnas i bottenplan.

Marconigatan, Västra Frölunda

Marconigatan

Fler bostäder ska byggas i Järnbrott. Ytor som idag används för markparkering kommer användas till bostäder med utrymme för lokaler i bottenvåningarna. Totalt innebär det drygt 430 nya lägenheter på Distansgatan/Marconigatan.

Distansgatan/Marconigatan

Fler bostäder ska byggas i Järnbrott. Ytor som idag används för markparkering kommer användas till bostäder med utrymme för lokaler i bottenvåningarna. Totalt innebär det 410 nya lägenheter på Distansgatan/Marconigatan.

Ebbe Lieberathsgatan

I området kring Lyckholms fabriker och bryggeri växer ett nytt kvarter fram. Vid Ebbe Lieberathsgatan/Kristinedalsgatan i Krokslätt planeras det för 190 nya lägenheter.

Fixfabriken i Majorna.

Fixfabriken

För över 60 år sedan flyttade AB Fixfabriken in på Bruksgatan med sin tillverkning, och under många år var Fix neonskylt ett landmärke Kungsladugård/Sandarna. Nu blir den gamla fabriksmarken rum för cirka 1000 bostäder, varav 250 ingår i BoStad2021. Historien kommer att märkas när delar av det gamla integreras i det nya. Kontorsbyggnaden, som en gång i tiden byggdes för representation med omsorgsfulla detaljer och vackra materialval, bevaras och blir en länk till dåtiden tillsammans med den restaurerade Fix-skylten.

Fyrklöversgatan

På Fyrklöversgatan är det nära till det mesta – kollektivtrafik, service och natur. Nu ska det bli fler bostäder i området. Det som idag är en asfalterad parkeringsyta direkt söder om Björlandavägen ska göra plats åt 293 nya lägenheter.

Gårdstens centrum

Gårdstens Centrum

I Gårdsten kommer 300 nya bostäder byggas, både lägenheter och radhus. Först ut är Utsikten som kommer bli Gårdstens högsta hus. Inflytt från 2020.

Gårdstens nya samlingsplats skapas i form av ett torg som ramas in av caféer, restauranger, apotek, butiker med mera. Gårdstensvägen görs om till en gata med gång- och cykelbana, parkeringar och träd. 

Gitarrgatan

Området mellan Altplatsen och Musikvägen, på gångavstånd från knutpunkten Frölunda Torg, ska utvecklas. Här planeras för cirka 160 nya lägenheter och 2000 kvadratmeter handel.

Godhemsberget

Godhemsberget

Det planeras för en påbyggnad med en eller två våningar på den så kallade Borgen på Godhemsberget i Majorna. Även området nedanför, berget, mot Ekedalsgatan, planeras få både nya bostäder och verksamhetslokaler. Totalt rör det sig om cirka 300 bostäder, varav 130 ingår i BoStad2021.

Gunnestorpsvägen, Norra Hisingen

Gunnestorpsvägen

Utefter Gunnestorpsvägen skapas nya kvarter med en stadsmässighet så att Gunnestorpsvägen får en betydligt intimare, trivsammare och tryggare karaktär för gående och cyklister. Träden som idag står på ängen i det gamla spårvägsreservatet ersätts av nya träd utefter gatan, som därmed ges en ny och modernare utformning. Utemiljöerna på gårdar och mellan husen utformas för möten mellan de boende och besökande i områdets alla delar.

Kosmosgatan, Östra Göteborg

Kosmosgatan

På promenadavstånd från kollektivtrafik, service och badsjö ligger Kosmosgatan och Zenitgatan i Bergsjön. Området består idag främst av hyreshus, men nu planeras för en mer blandad bebyggelse med omkring 150 nya bostadsrätter.

Långströmsgatan, Norra Hisingen

Långströmsgatan

Långströmsgatan i Svartedalen ligger naturskönt med Flunsåsparken och Svarte Mosse på gångavstånd. Nu ska gatan flyttas väster ut och fyllas med bostäder för en stadslik miljö. Här planeras för ungefär 450 nya bostäder, en ny förskola och ett nytt torg som ska skapa handel och liv. 

Mandolingatan, Västra Frölunda

Mandolingatan

På Mandolingatan, med gångavstånd från knutpunkten Frölunda Torg och parklek, bollplaner och utegym i Positivparken, planeras för cirka 550 nya bostäder. Drygt 400 av dessa planeras stå klara till 2021.

 

Merkuriusgatan, Östra Göteborg

Merkuriusgatan

På Merkuriusgatan/Tellusgatan i Bergsjön, nära både natur och kultur, byggs 300 nya bostäder och en ny förskola. Första spadtaget togs i oktober 2018.

Munspelsgatan

Området kring de så kallade stjärnhusen, nordväst om Frölunda Torg, ska förtätas. Här planeras för cirka 500 nya lägenheter. De nya bostäderna kommer att byggas utefter Lergöksgatan och Munspelsgatan, på ytor som idag främst används för parkering.

Nordöstra Gårdsten

Nordöstra Gårdsten

Snart byggs Gårdsten ihop med Lövgärdet. I Nordöstra Gårdsten producerar Botrygg 250 lägenheter i flerfamiljshus och 60 radhus. Egnahemsbolaget bygger flerbostadshus i 2-3 våningar samt radhus i två våningar. Samtliga bostäder kommer att bli bostadsrätter. Produktionsstart beräknas till 2019 med färdigställande 2021.

Saffransgatan

Gårdsten växer nu med fler bostäder, främst bostadsrätter och egna hem. Fram till 2025 kommer det finnas 1500 fler bostäder. Som en del i denna vision bygger Framtiden Byggutveckling just nu för Gårdstensbostäder nytt garage med bostäder för seniorer, 55+, på Saffransgatan i norra Gårdsten. Bostäderna kommer ha hiss och en gemensamhetslokal för samvaro i huset.

Norra Fjädermolnsgatan, Norra Hisingen

Norra Fjädermolnsgatan

På Norra Fjädermolnsgatan, nära grönområden som Svarte Mosse, byggs 160 nya bostäder. Korsande Sommarvädersgatan blir samtidigt mer av en stadsgata än en genomfartsgata. I maj 2019 skedde den första inflyttningen.

Olof Asklunds gata - Södra Änggården/Nordöstra Högsbo.

Olof Asklunds gata

Företagsområdet nordöstra Högsbo omvandlas till en levande stadsdel - Södra Änggården. Området får ett varierande utbud av bostäder, kontor, handel, caféer och restauranger samt två nya parker. Totalt planeras här för cirka 2000 bostäder, varav en del ingår i BoStad2021.

Olofshöjd

Det ska byggas fler studentbostäder på Utlandagatan i Krokslätt, på gångavstånd från Chalmers. Studentbostadsområdet Olofshöjd ska förtätas och här ska göras plats för nära 100 nya lägenheter.

Högsbohöjd

Högsbohöjd

Nya bostäder planeras söder om Högsboleden i höjd med Högsbomotet. Totalt rör det sig om cirka 700 lägenheter inklusive ytor för handel och kontor, som kommer att gränsa till bostadsområdet Pennygången. Drygt 400 av lägenheterna planeras stå färdiga år 2021.

Radiotorget, Järnbrott

Radiotorget

Radiotorget invigdes 1954 som det första satellittorget i världen. Det skulle tillsammans med andra stadsdelar ligga som satelliter kring Göteborgs centrum och själva förse invånarna med skola, sjukhus och affärer. Idag är Radiotorget ett stadsdelstorg med goda kommunikationer till andra delar av Göteborg. Nu planeras här för drygt 160 nya bostäder.

Robertshöjdsgatan / Smörslottsgatan

I Björkekärr, intill Härlanda tjärn och Skatåsterrängen, planeras för cirka 300 nya bostäder. I planen ligger även utbyggnad av områdets befintliga förskola samt bygge av en helt ny skola.

Smörgatan/Kallebäcks terrasser, Centrum

Kallebäcks terrasser

Med naturen runt hörnet och Göteborgs centrum inom cykelavstånd planeras ett nytt bostadsområde vid Smörgatan i Kallebäck - Kallebäcks terrasser. Kallebäcks terrasser ska bli ett levande och nyskapande område med ungefär 1500 lägenheter, 20 000 kvadratmeter verksamhetslokaler samt ny förskola och skola. En första del av det nya området ingår i BoStad2021.

Smörslottsgatan

 550 bostäder byggs på Smörslottsgatan i Björkekärr. Husen kommer att variera i höjd för att komplettera den befintliga bebyggelsen och är tänkta att få gröna innergårdar och yteffektiva, moderna lägenheter. Preliminär inflyttning från hösten 2019.

Tunnlandsgatan

I mitten av 1960-talet växte Kaverös fram. Stadsdelen har ett högt, lite avskilt läge med Ruddalens fritidsområde som närmaste granne. Nu ska fler få möjlighet att bo här – cirka 180 nya bostäder ska skapas genom påbyggnad av de befintliga husen på Tunnlandsgatan.

Valskvarnsgatan, Norra Hisingen

Valskvarnsgatan

Omvandlingen av Juvelkvarnsområdet på Eriksberg har pågått sedan början av 2000-talet.  Nu ska platsen för den gamla silon fyllas med bostäder. Totalt planeras det för 250 nya lägenheter i tre bostadshus, varav ett föreslås bli 27 våningar högt.

Volrat Thamsgatan, Centrum

Volrat Thamsgatan

Ett stenkast från Chalmers och Campus Näckrosen stod 63 studentbostäder klara våren 2019.

Ättehögsgatan

Nu blir det fler bostäder nära service och kollektivtrafik vid Munkebäckstorget. På Ättehögsgatan/Gyllenstensgatan ska 85 nya hyresrätter byggas. Här kommer det även finnas plats för verksamhetslokaler.

Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 4 november 2019)