Bostadsbygge på Mandolingatan i april 2020.

BoStad2021

Det är full fart på byggandet i Göteborg. Mängden planerade bostäder har inte skådats sedan miljonprogrammets dagar. För att gå i land med uppgiften används nya arbetssätt som utvecklats i projektet BoStad2021, som ska ge 7 000 nya bostäder utöver ordinarie produktion.
Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 5 oktober 2020)