Studentbostäder blir ny tillgång

Här berättar Magnus Bonander på SGS Studentbostäder mer om arbetet som lett fram till Tillgången, 101 nya studentbostäder i Olofshöjd.

– Olofshöjd är vårt största studentbostadsområde med 1410 bostäder. Området består av 3 – 6-våningars tegelhus och är byggt 1969 – 1971. Läget är mycket bra med 10 – 15 minuters väg både till Chalmers och till universitetet, säger Magnus Bonander, fastighetschef på SGS Studentbostäder.

Del av BoStad2021

I samband med Göteborgs Stads beslut om Jubileumssatsningen, sedermera BoStad2021, beslöt vi att väcka liv i den tidigare projektidén om förtätning av Olofshöjd och i september 2015 beslutade Byggnadsnämnden om ett positivt planbesked för detaljplan för studentbostäder i Olofshöjd. Byggnadsnämnden antog detaljplanen i januari 2017 och då planen inte överklagades vann den laga kraft i april samma år.

Bebyggelsen utformas med hänsyn till befintlig arkitektur i volym, form, färg och material.

– Detaljplanen möjliggör byggnation av ca 100 nya studentbostäder fördelade på två huskroppar inom befintligt studentbostadsområde Olofshöjd. Bebyggelsen utformas med hänsyn till befintlig arkitektur i volym, form, färg och material. Planarbetet har varit förhållandevis okomplicerat då SGS är nästa granne i alla väderstreck. För att få ett, som vi bedömer, ekonomiskt genomförbart förslag med för studenterna bra bostäder har vi varit tvungna att ta fram ett flertal förslag, berättar Magnus Bonander.

Dessa storlekar är mycket attraktiva och efterfrågade av studenterna som kompislägenheter och ”minikollektiv”

Det nuvarande förslaget är ritat av Mats & Arne Arkitektkontor (numera Projektengagemang) som bland annat ritat SGS senaste projekt Olssons Park och Smedjan. Det slutliga förslaget omfattar nu 101 lägenheter.

– Vi är mycket nöjda med att en så förhållandevis stor andel lägenheter är 3 rok och 4 rok då dessa storlekar är mycket attraktiva och efterfrågade av studenterna som kompislägenheter och ”minikollektiv” avslutar Magnus Bonander.

Visionsbild för Tillgången.

Publicerad 24 mars 2020 (Uppdaterad 24 mars 2020)