Nya bostäder under uppförande i BoStad2021-projektet Mandolingatan.

BoStad2021 handlar om att komprimera planprocessen

BoStad2021 är ett samverkansprojekt mellan byggaktörer och Göteborgs stad. Målet är att hitta ett nytt arbetssätt som kortar tiden från idé till färdigställda bostäder.

Det handlar om att komprimera planprocessen, arbeta tätare tillsammans både inom staden och med byggaktörerna, men också se till att alla förberedelser som projektering, bygglov med mera är klara så långt som möjligt när detaljplanen vinner laga kraft.

Det handlar om att komprimera planprocessen, arbeta tätare tillsammans både inom staden och med byggaktörerna.

– Det sparar massor av tid och ger en kortare resa från idé till färdiga bostäder, säger Magnus Uhrberg, fastighetskontorets projektledare inom BoStad2021.

Satsningens 7000 bostäder är fördelade på 30 projekt där cirka 25 olika byggaktörer är involverade.

Förutom ett särskilt samverkansforum med byggaktörerna har stadens förvaltningar haft ett gemensamt projektrum.

– Alla som är involverade sitter tillsammans: fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, park och natur och i viss mån även kretslopp och vatten. Det ger ett effektivt kunskapsutbyte och mycket går snabbare när vi kan ha tätare avstämningar utan att behöva boka möten. Jag tror att detta arbetssätt är en framgångsfaktor, säger Magnus Uhrberg.

BoStad2021 kommer avslutas den 31 december 2021. Bostäderna som inte är färdigställda fram tills dess kommer att byggas klart 2022-2024.

Här är alla projekten i BoStad2021

Adventsvägen

På Adventsvägen har de existerande punkthusen kompletterats med ytterligare tre punkthus om 125 nya lägenheter. 

Briljantgatan

Ett nytt tiovåningshus med 91 lägenheter uppförs uppe på en höjd med utsikt över Västra Göteborg och skärgården. Inflyttning hösten 2020.

Briljantgatan

400 nya lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter, byggs just nu tillsammans med ett seniorboende. 170 av dessa ingår i BoStad2021.

Distansgatan/Marconigatan

Fler bostäder ska byggas i Järnbrott. Ytor som idag används för markparkering kommer användas till bostäder med utrymme för lokaler i bottenvåningarna. Totalt innebär det 410 nya lägenheter på Distansgatan/Marconigatan.

Ebbe Lieberathsgatan

Vid Ebbe Lieberathsgatan i Krokslätt byggs totalt 186 lägenheter i två etapper.

Fixfabriken

Den gamla fabriksmarken ger plats för cirka 1000 bostäder varav 250 ingår i BoStad2021. Historien kommer att märkas när delar av det gamla integreras i det nya.

Fixfabriken

Fyrklöversgatan

En asfalterad parkeringsyta direkt söder om Björlandavägen har gett plats för nya bostäder och butiker.

Gårdsten Centrum

Det nya höghuset Utsikten blir Gårdstens högsta hus. Gårdstens nya samlingsplats skapas samtidigt i form av ett torg som ramas in av caféer, restauranger, apotek, butiker med mera. Gårdstensvägen görs om till en gata med gång- och cykelbana, parkeringar och träd. 

Gitarrgatan

Området mellan Altplatsen och Musikvägen, på gångavstånd från knutpunkten Frölunda Torg, ska utvecklas med hyresrätter, boende och verksamheter . Byggstart hösten 2021.

Godhemsberget

I projektet har 138 bostadsrätter byggts.

Gunnestorpsvägen

Utefter Gunnestorpsvägen har ett nytt bostadsområde skapats med över 400 bostäder. Samtidigt har en ny förskola byggts i anslutning till området.

Kosmosgatan

På promenadavstånd från kollektivtrafik, service och badsjö ligger Kosmosgatan och Zenitgatan i Bergsjön. Området får nu en mer blandad bebyggelse med nya radhus och tre punkthus.

Långströmsgatan

På Långströmsgatan byggs ungefär 450 nya bostäder, en ny förskola och ett nytt torg som ska skapa handel och liv. Gatan flyttas samtidigt västerut och fylls med bostäder för en stadslik miljö. Inflyttningar i de första etapperna våren 2020.

Mandolingatan

På Mandolingatan, med gångavstånd från knutpunkten Frölunda Torg och parklek, bollplaner och utegym i Positivparken, byggs cirka 550 nya bostäder varav cirka 300 ingår i BoStad2021.

Merkuriusgatan

Här byggs 300 nya bostäder i tre olika projekt.

Munspelsgatan

Området kring de så kallade stjärnhusen, nordväst om Frölunda Torg, förtätas med det nya landmärket Sjöstjärnan som första etapp. I ytterligare etapper byggs bostäder utefter Lergöksgatan och Munspelsgatan. Inflyttningar hösten 2019 och våren 2020.

Nymilsgatan

Här växer ett helt nytt kvarter fram. Bebyggelsen består till stor del av fem-sju våningshus och olika huskroppar. Inflyttning i det första färdigställda huset sommaren 2020. Den sista etappen blir klar under 2022.

Nordöstra Gårdsten

Gårdsten byggs ihop med Lövgärdet. I Nordöstra Gårdsten bygger Botrygg 250 bostäder. Egnahemsbolaget bygger radhus i två våningar och ett lamellhus.

Saffransgatan

Framtiden Byggutveckling bygger nytt garage med bostäder för seniorer, 55+, på Saffransgatan i Gårdsten. Inflyttning i december 2021.

Norra Fjädermolnsgatan

På Norra Fjädermolnsgatan har 160 nya bostäder byggts i två projekt.

Olof Asklunds gata

Nordöstra Högsbo omvandlas till en levande stadsdel - Södra Änggården. Området får ett varierande utbud av bostäder, kontor, handel, caféer och restauranger samt två nya parker. Totalt planeras här för cirka 2000 bostäder, varav 200 ingår i BoStad2021.

Olofshöjd

101 nya studentbostäder på Utlandagatan i Krokslätt, på gångavstånd från Chalmers, är under uppförande sedan december 2019.

Högsbohöjd

Nya bostäder planeras söder om Högsboleden i höjd med Högsbomotet. Totalt rör det sig om cirka 700 lägenheter inklusive ytor för handel och kontor, som kommer att gränsa till bostadsområdet Pennygången. Drygt 400 av lägenheterna planeras stå färdiga år 2021.

Radiotorget

På Radiotorget har 160 nya bostäder i tre olika projekt uppförts.

Robertshöjdsgatan 

I Björkekärr byggs cirka 300 nya bostäder i två projekt. Samtidigt byggs en ny grundskola, Härlanda Tjärnskolan.

Smörgatan / Kallebäcks terrasser

Ett nytt bostadsområde uppförs vid Smörgatan i Kallebäck  Kallebäcks terrasser. Kallebäcks terrasser ska bli ett levande och nyskapande område med ungefär 1500 lägenheter, 20 000 kvadratmeter verksamhetslokaler samt ny förskola och skola. En första del av det nya området ingår i BoStad2021.

Smörgatan / Kallebäcks terrasser

Smörslottsgatan

550 bostäder byggs på Smörslottsgatan i Björkekärr. Husen varierar i höjd för att komplettera den befintliga bebyggelsen med  gröna innergårdar och yteffektiva, moderna lägenheter. Inflyttning under våren 2020.

Tunnlandsgatan

I mitten av 1960-talet växte Kaverös fram. Stadsdelen har ett högt, lite avskilt läge med Ruddalens fritidsområde som närmaste granne. Nu ska fler få möjlighet att bo här – cirka 180 nya bostäder ska skapas genom påbyggnad av de befintliga husen på Tunnlandsgatan.

Valskvarnsgatan

Omvandlingen av Juvelkvarnsområdet på Eriksberg har pågått sedan början av 2000-talet.  Nu fylls platsen med 283 nya lägenheter i tre bostadshus, varav ett blir den 80 meter höga Kronjuvelen.

Valskvarnsgatan

Volrat Thamsgatan

Ett stenkast från Chalmers och Campus Näckrosen stod 63 studentbostäder klara våren 2019.

Ättehögsgatan

Nu blir det fler bostäder nära service och kollektivtrafik vid Munkebäckstorget. På Ättehögsgatan byggs 91 nya lägenheter med start 2019.

Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 18 oktober 2021)