Nya bostäder under uppförande i BoStad2021-projektet Mandolingatan.

Vad?

BoStad2021 var ett samverkansprojekt mellan byggaktörer och Göteborgs stad som pågick 2014-2021. Målet var att hitta ett nytt arbetssätt som kortar tiden från idé till färdigställda bostäder och att bygga 7000 bostäder utöver den ordinarie produktionen.

Det handlar om att komprimera planprocessen, arbeta tätare tillsammans både inom staden och med byggaktörerna, men också se till att alla förberedelser som projektering, bygglov med mera är klara så långt som möjligt när detaljplanen vinner laga kraft.

Var?

Satsningens 7000 bostäder är fördelade på 30 delprojekt i olika delar av Göteborg.

Hur

Göteborg lider av bostadsbrist och BoStad2021 är ett verktyg för att få fram fler bostäder.

När?

BoStad2021 avslutades den 31 december 2021. Då hade 3900 bostäder blivit inflyttningsklara. Bostäderna som inte är färdigställda kommer att byggas klart 2022-2024.

Vem?

I samverkan mellan Göteborgs Stad och 27 byggaktörer.

30 delprojekt

BoStad2021 bestod av 30 delprojekt runt om i staden. Det fanns en blandning av hyres- och bostadsrättsprojekt och bostadstyper: studentettor och seniorboende, radhus och skyskrapor, punkthus och skivhus för att nämna några av dem.

Bakgrund

När göteborgarna tillfrågades om idéer för stadens 400-årsjubileum var fler bostäder ett vanligt önskemål. Byggaktörer och Göteborgs Stad gick samman och skapade BoStad2021. Syftet var att snabbt och smidigt skapa tusentals nya bostäder, utöver ordinarie produktion.

Bok om BoStad2021

BoStad2021 sammanfattas i BoStad2021 - en unik satsning för fler bostäder. Den presenterar historien bakom processen, vad den var utformad för att uppnå, hur den fungerat och vad vi kan lära oss av den. Boken finns att läsa som PDF ovan.

Kontaktuppgifter

  • Magnus Brink
  • Kommunikatör BoStad2021
Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 7 april 2022)