Nya bostäder under uppförande i BoStad2021-projektet Mandolingatan.

Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 7 april 2022)