– Det känns bra! Statusen är att vi har alla våra hus på plats i det modulhusbyggsystem som vi använder. Vi kommer hålla tiderna och leverera och slutbesiktiga projektet i mitten av december. Du har vi hållit på i exakt ett år på plats, från det att vi började gräva. Det är snabbt! konstaterar Egnahemsbolagets projektledare Anders Carlsson om det som kommer bli Brf Smörblomman.

Snabbt genom modulsystem

Det är tack vare modulhussystemet som det kan gå så snabbt. Medan arbeten på plats görs i form av markarbeten och anläggandet av husgrunder byggs husmodulerna samtidigt i fabrik. Modulerna levereras sedan och lyfts på plats och fogas samman. 34 lägenheter totalt fördelade på sex hus. 4–8 lägenheter i varje hus. Fabriken ligger i värmländska Kristinehamn och Egnahemsbolaget besökte fabriken senast i samband med en förbesiktning i maj 2021 inför den första leveransen.

I fabriken görs stommen, skivor sätts på plats, ytskikt, målning, vitvaror sätts in och parkettgolv läggs in. Modulerna är nästan helt färdiga när de levereras. Det som tillkommer är att dra in och koppla vatten och avlopp och att tak ska läggas. Det är inte bara snabbheten som är en fördel. Det är också vädersäkert och en bra arbetsmiljö i fabriken. Apropå vädersäkert så är ”tätt tak” viktigt, att modulerna vid ankomst snabbt monteras och sedan får tak monterat. Det hela kan göras i lagom takt under en dag.

Byggnation pågår för fullt.

Mycket på gång i området

Projektet är inte ensamt i området. I närheten uppförs en ny grundskola och idrottshall. Ett systerprojekt i BoStad2021 finns här med. I början krävdes en del sprängning och byggtrafik sker till de olika projekten. Därför har det i genomförandearbetet även handlat mycket om information till närboende och andra berörda.

Klart i december 2021

Anders Carlsson konstaterar att han gått helt på att det ska bli klart 2021 som del i BoStad2021. Det fanns oro för förseningar under en period av projektet men det har löst sig genom en vilja hos alla inblandade att lösa hinder på vägen.

– Vi har bokat in möten med bygginspektören på Stadsbyggnadskontoret. Det ska vara fixat och klart allting när det är dags för inflyttning, summerar Anders Carlsson.

Inflyttning kommer ske i januari-februari 2022.

Publicerad 1 december 2021 (Uppdaterad 18 november 2021)