Gatunamnen speglar sin tid, verksamheter som funnits där eller helt enkelt ett gruppnamn som valts för ett helt område. I andra fall hyllas bemärkta personer med en koppling till platsen. Här hittar du såväl ädelstenar som scoutledare och italienska fysiker som gjort insatser inom trådlös kommunikation.

Adventsvägen
Ingår i en namngrupp baserad på almanackan som bestämdes när området byggdes på 1950-talet. Här finns till exempel gator som Tisdagsgatan och Julaftonsgatan.

Briljantgatan, Briljantgatan/Smaragdgatan
När Tynnered byggdes på 1960-talet bestämdes att gatorna skulle få namn efter ädelstenar. En briljant idé helt enkelt som även gett oss namn som Opaltorget. Gatorna fick sina namn 1964.

Distansgatan/Marconigatan, Distansgatan
När området i Järnbrott byggdes var det toppmodernt. Här byggdes ett modernt förortscentrum, Radiotorget, när en helt ny stadsdel byggdes på jordbruksmark. Det moderna avspeglar sig i såväl gatu- som kvartersnamnen som baseras på moderna ting som radioteknik och eternit. Marconigatan är uppkallad efter Guglielmo Marconi som var pionjär inom trådlös kommunikation. Distansgatan ingår i ett gruppnamn för mått.

Ebbe Lieberathsgatan/Katrinedalsgatan
Ebbe Lieberath är den svenska scoutrörelsen grundare. Lieberath tillbringade sin barndom i stadsdelen och gatan fick sitt namn 1946. Katrinedalsgatan utmärker sig genom att kommungränsen mellan Göteborg och Mölndal går här. Katrinedal anlades av Eduard Magnus som en trädgård där sällsynta blommor odlades vid Mölndalsån.

Fixfabriken
Namnet kommer från Fixfabriken som bland annat tillverkade lås och spanjoletter under många år på platsen. Företaget grundades 1925 som ett handelsbolag med namnet Fixfabriken Bengtsson & Co. Tillverkningen upphörde 2015.

Fyrklöversgatan
Gruppnamn. Gatan fick sitt namn 1943.

Godhemsberget
Godhemsberget kommer från Godhemsgatan och Godhemsplatsen. Godhemsgatan fick sitt namn 1918 och platsen fick sitt namn 1932. Godhem var namnet på en jordbruksfastighet med vacker trädgård. På 1800-talet var det plats för fester för unga majbor. Här fanns förr också en skjutbana. Namnet Godhem finns belagt i början av 1800-talet i Göteborg. Det kan liknas vid Fridhem, ett modenamn som blev väldigt populärt under 1800-talet för platser och hus.

Gunnestorpsvägen
Gatan fick sitt namn 1970 då den byggdes. Den äldre vägen fick istället namnet Gamla Gunnestorpsvägen. Vägen leder till Gunnestorps by.

Gårdsten Centrum, Nordöstra Gårdsten
Gårdsten har fått sitt namn efter en gästgivargård i området.

Högsbohöjd
Området har fått sitt namn efter området Högsbo. Högsbo var tidigare jordbruksmark och inkorporerades som del av Västra Frölunda 1945. Namnet förekommer första gången i skriftliga källor 1550. Högsbohöjd är den västra delen av Högsbo och bebyggdes med moderna bostäder 1959–1962.

Kosmosgatan/Zenitgatan, Merkuriusgatan
Alla gator har fått sitt namn utifrån gruppnamnsprincipen. Temat här är rymd och universum med andra exempel i Rymdtorget, Stora Björn och Galileis Gata. Gatorna namngavs 1965.

Långströmsgatan
Många gator i området har fått sitt namn utifrån Kyrkbyn, här finns till exempel Prosten Ahlbergs gata och Sotérusgatan. Långströmsgatan däremot har sitt namn efter en tullinspektör. Erland Långström (1880–1948) forskade om personer och släkter i Göteborg och satt även i gatunamnsberedningen. Gatan fick sitt namn 1954.

Mandolingatan, Munspelsgatan
Frölunda bjuder på många musiknamn då musik, musikinstrument och stämmor blev valt som tema för gruppnamnen i stadsdelen. Mandolingatan fick sitt namn 1959 och Munspelsgatan 1960.

Norra Fjädermolnsgatan
Fjädermolnsgatan fick sitt namn 1963 på temat väder. 1992 bröts en del av gatan loss och blev Norra Fjädermolnsgatan i samband med en ändring av detaljplanen som skilde gatans delar åt.

Nymilsgatan
Namnet ingår i ett gruppnamn för mått. Det rör sig helt enkelt om en ny mil. 1878 infördes dagens mil genom en förordning. Den ersatte den gamla svenska milen (10 689 meter) och kom att kallas nymil.

Olof Asklunds gata
Gatan med det stora bageriet har fått sitt namn efter Olof Asklund. Han grundade Olof Asklunds ångbageri som utvecklades till ett storbageri på Övre Husargatan. Bolaget köptes senare upp och verksamheten flyttade ut till Högsbo under namnet Pååls (idag Pågens).

Olofshöjd
Efter egendomen Olofshöjd. Området är mest känt för studenthemsområdet som SGS byggde här 1969-1971.

Radiotorget
Centrum för det nya området i Järnbrott med radiokommunikation som tema blev förstås Radiotorget. Omgärdas av bland annat Bildradiogatan, alltså telegrafering av bilder per radio och inte en felstavad bilradio. I närheten finns även Modulatorgatan med ett koncepthus med flyttbara väggar som byggdes på 1950-talet.

Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan, Smörslottsgatan
En prålig kunglig byggnad i Björkekärr? Nej enligt en källa är det ordet slåtter som har förvanskats. Detta genom att området där idag Östra sjukhuset står förr hade ängar för höslåtter. Förr betalades skatt genom smör och därför blev området smörräntejord. Smörslåttern blev med tiden Smörslottet, men något slott har det aldrig funnits här. En annan källa menar att det istället är ordet Smörslätten som med tiden förvanskats.

En annan källa menar att det istället är ordet Smörslätten som med tiden förvanskats.

Namnet skulle komma sig av ett var ett rikt jordbruksområde som gav föda åt många kor. Smörslottet var också namnet på en mindre gård som fanns här och som arrenderades av en lantbrukare som hette Erlandsson. Huset skulle rivas 1964 när sjukhuset uppfördes men kort innan tände en pyroman på det. När Smörslottet började användas som namn vet man inte riktigt, i officiella dokument hette gården Slåttslyckan. Gatan fick sitt namn 1967.

Robertshöjds namn har som så mycket annat i Björkekärr en koppling till sågindustrin som en gång låg i trakten. En man som kallades ”Olle i bergena” jobbade där och byggde omkring 1890 en stuga här. Han valde att kalla området Robertshöjd efter sin son Robert. Stugan revs 1958 när den nya stadsdelen byggdes.

Smörgatan
Kallebäck kom från 1950-talet och framåt att präglas av Arlas mejeri som gav upphov till gatu- och kvartersnamnen. Här finns även Ostgatan och Smörkärnegatan – och det klassiska studentboendet Ostkupan. Byggaktören Wallenstam kallar området Kallebäcks terrasser.

Tunnlandsgatan
I Järnbrott finns flera typer av gruppnamn. När denna gata stod klar på 1950-talet var det gamla mått som fick ge namn. Ett tunnland är 4396 kvadratmeter stort och motsvarar ett område täckt av en tunna utsäde.

Valskvarnsgatan
Namnet Valskvarnsgatan minner om tiden då den stora Juvelkvarnen låg här, ett landmärke på sin tid med sina väldiga kvarnbyggnader och namnet Juvel i stor skrift på taket. Gatunamnet kommer från den typ av kvarn där malning sker mellan två stålvalsar.

Volrat Thamsgatan
Volrat Thamsgatan har fått sitt namn efter Volrat Tham (1629–1700). Han föddes i Landsberg i Sachsen 1629 och kom till Göteborg 1658. Han var rådman och ägare till landeriet Stora Katrinelund.

Ättehögsgatan
Ättehög är en fornnordisk gravplats, en gravhög. Gatan fick sitt namn 1945 då det ligger kvar rester v två gravfält med gravar från brons- och järnåldern. Fynd från platsen finns på Arkeologiska museet i Göteborg.
 

Litteratur

Göteborgs gatunamn 1621–2000, Greta Baum, 2000

 

Ytterligare läsning

Göteborgs stads webbplats: Namnsättning av gator

Så bestäms Göteborgs gatunamn, artikel i Göteborgs-Posten, 3 oktober 2018

 

Publicerad 9 september 2019 (Uppdaterad 21 juli 2020)