Josefin Björkman tar emot på Geodatavdelningen på Stadsbyggnadskontoret, känd kort och gott som GDA. Hon är den som ser till att något mycket viktigt finns i BoStad2021 – nybyggnadskartorna. Utan kartorna blir nämligen inga bygglov och inga bostäder. Josefin är faktiskt den som ligger bakom samtliga nybyggnadskartor i BoStad2021, och det gäller att vara noga när kartorna skapas.  

Vi ska få med allt! Och det ska bli läsbart för kunden som ska rita det de ska bygga och sedan för bygglovshandläggaren

–  Vi ska få med allt! Och det ska bli läsbart för kunden som ska rita det de ska bygga och sedan för bygglovshandläggaren som ska ta beslut. Vår uppgift att samla så mycket information som behövs för att de ska kunna ta beslut: höjddata, byggnader, fastighetsgränser, plandata, kretslopp och vattens ledningar exemplifierar Josefin.

Kartor för både altan och skyskrapa

Det är inte heller alltid en karta per projekt utan nybyggnadskartor är per fastighet. I vissa projekt blir det därför flera kartor som ska tas fram. Generellt är det också en stor bredd i vad kartorna ska användas till. Här handlar det om både att bygga altan till villan och stora fastighetsprojekt som till exempel en skyskrapa. Det är också säsongsbetonat till viss del.

–  Till våren vill folk komma igång. Både de stora byggaktörerna och paret som vill ha en altan, berättar Josefin. Det gäller att anpassa sig. Normal nybyggnadskarta är för nybyggnad och enkel nybyggnadskarta för mindre byggnader/tillbyggnader. Storleken fäller avgörandet för vilken typ av karta som det blir.

Den förenklade tar en vecka medan den normala tar cirka en månad att färdigställa, bland annat då remissinstanser ska yttra sig.

Hur har du märkt av BoStad2021?

- På det hela taget så kan jag känna att vi fått en bättre status i huset. Man blir lite osynlig i vår roll, vi på GDA samlar in och lagrar data men man tänker kanske inte alltid inte på det när man sitter med plankartan. Många har fått upp ögonen för att vi finns och stöttar verksamheten, berättar Josefin.

Det kan gå snabbt och bli mycket ibland men det känns att jag gör en viktig grej

Hon har också märkt av det annorlunda arbetssättet i BoStad2021 där hon tagit fram preliminära kartor i tidigt skede.
–  Då har jag varit tvungen att löpande ha koll på vad som händer, nästan som en stafett där jag ska leverera material vilket är en stor skillnad. Det kan gå snabbt och bli mycket ibland men det känns att jag gör en viktig grej, berättar Josefin. De flesta på mät- och kartenheten är lantmäteriingenjörer vilket även gäller för Josefin. Hon uppskattar arbetet genom att det är mångsidigt.
–  Vi får bred kunskap om verksamheten för vi jobbar med olika sorters data, vi kan vara behjälpliga på många områden.

Så skapas kartorna

Verktyget som gäller för att skapa kartorna är AutoCAD med vektorgrafik. Arbetet i programmet startar med att en karta laddas in från Stadsbyggnadskontorets kartdatabas och sedan läggs informationen som krävs på, till exempel VA-information, traktnamn och koordinatkryss. Nya kartor har många olika symboler och färger. Ett annat exempel är äldre kartor som inte är vektoriserade. De gamla kartorna har börjat blir inlästa i programmet, man säger att de refereras in. Tills nyligen gjordes detta arbete manuellt. Det blir en matchning mellan gammalt och nytt material när en ny karta skapas.

– Det är viktigt att se till att man inte missar något. En hel del pill för att få till det, konstaterar Josefin när hon snabbt och vant rattar runt bland alla funktionerna i cad-programmet för att visa hur det ser ut och hur hon skapade alla nybyggnadskartor i BoStad2021.

Publicerad 6 april 2020 (Uppdaterad 21 juli 2020)