Under åren 2016–2018 var det cirka 2 700 nyanlända som anvisades till Göteborg. Under de tre senaste åren har alla som kommunanvisats till Göteborg fått bostad.

Under de tre senaste åren har alla som kommunanvisats till Göteborg fått bostad.

Olika boendelösningar

I Göteborg råder stor bostadsbrist. För att få fram bostäder till de som anvisas enligt bosättningslagen prövas olika lösningar: mellanboenden, genomgångsbostäder (till exempel de temporära bostäderna i Askimsviken) och permanenta bostäder.

Dessutom finns även en beredskapsplan med olika boenden i Göteborg. Dessa ska kunna fungera som akutboende, en nödlösning för en kort period

Under åren 2016–2018 var det cirka 2 700 nyanlända som anvisades till Göteborg. Under de tre senaste åren har alla som kommunanvisats till Göteborg fått bostad.

Under de tre senaste åren har alla som kommunanvisats till Göteborg fått bostad.

Olika boendelösningar

I Göteborg råder stor bostadsbrist. För att få fram bostäder till de som anvisas enligt bosättningslagen prövas olika lösningar: mellanboenden, genomgångsbostäder (till exempel de temporära bostäderna i Askimsviken) och permanenta bostäder.

Dessutom finns även en beredskapsplan med olika boenden i Göteborg. Dessa ska kunna fungera som akutboende, en nödlösning för en kort period.

Publicerad 24 augusti 2021 (Uppdaterad 11 september 2021)