Vad?

I Göteborg råder stor bostadsbrist. För att få fram bostäder till de som anvisas enligt bosättningslagen prövas olika lösningar: mellanboenden, genomgångsbostäder (till exempel de temporära bostäderna i Askimsviken) och permanenta bostäder.

Dessutom finns även en beredskapsplan med olika boenden i Göteborg. Dessa ska kunna fungera som akutboende, en nödlösning för en kort period

Under åren 2016–2018 var det cirka 2 700 nyanlända som anvisades till Göteborg. Under de tre senaste åren har alla som kommunanvisats till Göteborg fått bostad.

Publicerad 24 augusti 2021 (Uppdaterad 9 februari 2022)