Utsikt från ett pågående bostadsbygge på Hisingen.

Göteborg växer snabbt – nu byggs mer än på många år

Så här är läget för byggande och bostadsbehov i Göteborg

Just nu byggs det mer än på många år för att komma tillrätta med bostadsbristen. Bostadsbyggandet har ökat successivt de senaste åren och under 2020 färdigställdes nästan 4 500 bostäder. Det är den största volymen sedan mitten av 1970-talet.

Ungefär hälften av de nybyggda bostäderna var bostadsrätter eller äganderätter (småhus). Resterande är hyresrätter, studentbostäder och specialbostäder. Specialbostäder är till exempel boende med särskild service (BmSS) eller äldreboenden.

Bostadsbyggandet har ökat successivt de senaste åren och under 2020 färdigställdes nästan 4 500 bostäder. Det är den största volymen sedan mitten av 1970-talet.

Enligt fastighetskontorets rapport för 2018 finns det planeringsmässiga förutsättningar att bygga cirka 50 000 bostäder under åren 2020−2027 i Göteborg.

Bostadsbehovet i Göteborg just nu

Det råder brist på bostäder i Göteborg. Det är svårt att ge en exakt siffra på hur stort underskottet av bostäder är. Enligt fastighetskontorets rapport Boende och byggande i Göteborg (2018) behöver det byggas 4 000–5 000 bostäder per år fram till 2030 för att möta framtida behov och minska dagens brist på bostäder.

I snitt behöver Sverige 67 000 nya bostäder varje år fram till 2025, enligt Boverkets byggbehovsprognos 2018.

Brist på bostäder förekommer på flera håll i hela landet. I snitt behöver Sverige 67 000 nya bostäder varje år fram till 2025, enligt Boverkets byggbehovsprognos 2018.

Bonytt - digital bomässa

På den digitala bomässan Bonytt kan du som är bostadsintressent hitta det mesta av det som planeras och byggs i Göteborg just nu. Våren 2021 har Boplats valt att göra mässan digital på grund av den pågående pandemin. För mer information om bostäderna och för att anmäla intresse, klicka på bostadsbolagets länk som ligger med för varje enskilt objekt.

Bonytt - digital bomässa

Här byggs det bostäder just nu

Göteborg växer med över 7000 invånare om året och många nya bostäder behövs. Nedan ser du några av alla bostadsprojekt som byggs just nu. Alla projekt hittar du i listan över alla projekt.

Frågor och svar om bostadsmarknaden

Att vi har bostadsbrist i Göteborg har flera orsaker. Behovet av bostäder ändras över tid och även vilka typer av bostäder som behövs.

 

Staden växer

Att staden växer har blivit något av en självklarhet. Under tioårsperioden 1998-2007 var folkökningen i genomsnitt 3500 personer per år. De senaste 10 åren har staden växt dubbelt så fort, med i genomsnitt 7 000 personer per år. Vid slutet av 2017 var antalet göteborgare 564 000. Den genomsnittliga årliga befolkningstillväxten förväntas framåt vara 7 400 personer. Det innebär att folkmängden förväntas vara cirka 700 000 år 2035.

 

Befolkningens sammansättning ändras

 

Hur befolkningen ser ut avgör behovet av bostäder. Fler göteborgare blir äldre tack vare att vi lever längre. Ju äldre vi blir, desto mer ökar behovet av specialbostad, till exempel äldreboende eller trygghetsbostad. En annan förändring är att andelen ensamstående föräldrar ökar, och många gånger bor barnen hos sina föräldrar växelvis. Det påverkar hur behovet av olika boendeformer ser ut.

Tillsammans bygger vi staden

 

Det är många som är med när stadens ska byggas. Förutom flera förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad är fastighetsägare, byggaktörer, idéburna organisationer och göteborgarna också med i processen.

 

Konjunkturen påverkar byggandet

 

Efter att vi i Göteborgs Stad har anvisat mark för bostadsbyggande och detaljplanearbetet är klart är det byggaktörerna som avgör när de ska sätta spadarna i marken och börja bygga. Byggaktörerna styrs bland annat av marknaden och det ekonomiska läget. Är det inte lönsamt att börja bygga vid en viss tidpunkt kanske man avvaktar med byggstarten. Bostäder som är planerade blir då försenade.

 

Att bygga stad är ett långsiktigt arbete

 

Planeringen för bostäder sker först övergripande i olika steg där man behöver titta på hela stadens och göteborgarnas behov på lång sikt. Hänsyn tas för att skapa plats för olika behov som staden har av bostäder, parker, infrastruktur, handel, kontor, industri, skolor, sjukhus och mer. Göteborgs Stad äger cirka hälften av all mark i kommunen vilket ger oss möjlighet att planera för vad som ska byggas och var.

 

Kontakt

  • Jennie Olsson
  • Kommunikationsansvarig
4500

bostäder färdigställdes 2020 (avrundat).

1270

bostäder färdigställdes 2020 i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo. Många av dem är i Nya Hovås.

9562

bostäder var under pågående byggnation i slutet på 2020 och det var lika många bostadsrätter som hyresrätter.

Publicerad 15 februari 2018 (Uppdaterad 12 september 2021)