Vad?

I södra Kallebäck byggs idag 1 800 nya bostäder och ytterligare lokaler för företag och verksamheter. Här finns även ett av socialförvaltningen Sydvästs boenden för äldre göteborgare med beroendeproblematik. Med projektet Mutual benefits - klok design för ökad trygghet och en stad för alla, vill socialförvaltningen Sydväst arbeta för att alla ska känna att Kallebäck är tryggt och trivsamt, både de som nu flyttar in och brukarna på Kallebäcks boende.

Varför?

Göteborgs Stad har flera sociala boenden för personer med missbruk, psykisk ohälsa och lång historik av utanförskap. När staden utvecklas ökar ofta trycket på att verksamheterna ska flyttas, inte sällan till industriområden i utkanten av staden eller så designas omgivningen runt boendena så att möten med andra göteborgare kan undvikas.

Men precis som alla andra så behöver socialt utsatta personer en trygg, trivsam plats som känns som ett hem för att må bra. De behöver också inkluderas när vi planerar staden.

Hur

Projektet pågår under tre år och är uppdelat i två delprojekt: platssamverkan och planprocess.

I delprojektet platssamverkan arbetar aktörerna i området – Kallebäcks boende, fastighetsägare, idéburen sektor och andra - för en trygg och trivsam miljö för alla i Kallebäck. Det kan till exempel handla om att skapa gemensamma odlingsytor och annat som skapar trygghet och positiva möten mellan de som bor på boendet och de som flyttar in.

I delprojektet planprocess tar aktörerna fram förslag på hur man kan förebygga otrygghet och konkurrens mellan sociala grupper när det byggs nytt i närheten av sociala boenden.

Aktörerna i området samlas i återkommande sociala innovationslabb för att ta fram idéer.

Vem?

Projektet drivs av socialförvaltningen Sydväst i samarbete med Wallenstam, Stena Fastigheter, Chalmers och Stadsmissionen. Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, står för 70 procent av finansieringen.

Kontakt

  • Petter Nilsson
  • Projektledare Mutual Benefits
  • Telefonnummer: 031-368 20 06
  • Socialförvaltningen Sydväst, Göteborgs Stad
Publicerad 11 maj 2022 (Uppdaterad 11 maj 2022)