Gamla Fixfabriken i Majorna är ett av områdena där det byggs bostäder i Göteborg. Under 2021 blev 134 nya lägenheter inflyttningsklara i kvarteret Bränneriet, med röda tak på bilden. Nya inflyttningar följer 2022-2023.

 

Historiskt hög nivå av nybyggnation

De tre senaste åren ser vi en historiskt hög volym i nyproduktionen av bostäder i Göteborg med ett snitt på över 4700 bostäder per år. Senast det byggdes fler bostäder var under miljonprogrammet på 1970-talet. Den höga byggtakten ger goda förutsättningar för en minskning av bostadsbristen.
- Vi har fortsatt en bostadsbrist, men vi bygger den mindre år för år. Under 2021 är det över 5350 producerade bostäder och även kommande år finns goda förutsättningar för ett högt bostadsbyggande säger Martin Öbo, direktör på fastighetskontoret i Göteborgs Stad.

Den höga nivån kan förklaras av att vi i Göteborg haft en stark befolkningstillväxt under en längre tid, tillsammans med en god konjunktur och efterfrågan. Det har under många år planerats för nybyggnationer av bostäder med en kraftigt utökad planverksamhet.

Det byggs överallt i staden - och det byggs blandat

Flest bostäder färdigställdes under 2021 i stadsområdet Hisingen, men nästan lika många bostäder byggdes i Centrum och Sydväst. Av alla färdigställda lägenheter i flerbostadshus var ca 60 procent hyresrätter och 40 procent bostadsrätter. Dessutom färdigställdes 262 småhus.

Pandemin har inte påverkat byggtakten

Under 2020, pandemins första år, märktes ingen nedgång i byggandet och inte heller 2021 har byggtakten minskat, trots pandemins påverkan.

- De farhågor som funnits om ett minskat byggande på grund av pandemin har uteblivit, säger Martin Öbo.

Byggprognoser framåt

Fastighetskontoret bedömer att det fram till 2030 behöver byggas mellan 4 000 och 5 000 bostäder per år i Göteborg för att kunna möta framtida behov och minska dagens brist på bostäder. Och det finns just nu goda planeringsmässiga förutsättningar för ett högt bostadsbyggande.

Publicerad 21 mars 2022 (Uppdaterad 22 mars 2022)