På Hammarvägen i Näset kan det byggas fler bostäder.

På Hammarvägen i Näset kan det byggas fler bostäder.

Bostäder

50–60 lägenheter kan byggas på Näset

På Hammarvägen på Näset kan 50–60 nya lägenheter, varav 11 med särskild service, byggas. Byggnadsnämnden beslutade den 25 september att detaljplanen ska gå ut på granskning och därefter ska ett nytt beslut tas om planen ska antas eller inte.

På platsen idag ligger en byggnad med verksamhetslokaler och några få lägenheter. Tanken är att lägenheterna ska ersätta denna byggnad. I området idag finns ett flertal bostäder som består av villor och radhus. I närheten ligger även en kyrka och förskolor. Genom att förtäta området kompletteras det med fler former av bostäder för olika målgrupper.

Vad händer nu?

Nu går detaljplanen ut på granskning. I processen får både olika förvaltningar inom Göteborgs Stad tycka till men även Länsstyrelsen, Lantmäteriet och allmänheten. Därefter ska planen upp i byggnadsnämnden igen för att godkännas som helhet. Stadsbyggnadskontoret bedömer att den kan gå upp som ett ärende i byggnadsnämnden under första kvartalet 2021.

Publicerad 11 september 2020 (Uppdaterad 15 september 2020)