Visionsbild på framtidens hållplats med nya väderskydd i Lindholmen. (Gottlieb Paludan Architects). Obs, spårvagnsmodellen på bilden används inte i Göteborg.

Nu hålls samråd om lokalisering av ny spårväg på Linnéplatsen

Göteborgs Stad har bjudit in till samråd om lokalisering av ny spårväg på Linnéplatsen inom projekt Lindholmsförbindelsen.

Här kan du ladda ner underlagshandlingen till samrådet samt en broschyr som sammanfattar de tre alternativen till lokalisering.

Samrådshandling lokalisering av ny spårväg på Linnéplatsen

Broschyr samråd lokalisering av ny spårväg på Linnéplatsen

Nyhet om samrådet

Vill du delta i samrådet och lämna synpunkter på vilket alternativ du föredrar, mejlar du senast den 5 april till brunnsbo-lindholmen-linne@exploatering.goteborg.se 

Vad?

Program spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen kommer att bli en del av en ny innerstadsring med möjlighet att trafikera med både citybuss, stadsbana och spårvagnstrafik. Stadsbanan är tänkt att trafikera längre stråk där hållplatserna ligger relativt glest och citybuss har samma uppdrag som spårvagn. 

Programmet är indelat i 3 etapper/delprojekt: 

 • Hjalmar Brantingsplatsen - Brunnsbo
 • Frihamnen – Lindholmen
 • Lindholmen - Linnéplatsen. 

Ett steg närmare spårsträckan mellan Frihamnen/Lindholmsallén

Byggnadsnämnden beslutade den 23 augusti 2022 att skicka reviderat förslag för spårsträcka mellan Frihamnen och Lindholmsallén till kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Varför?

De kommande åren ska Göteborgsregionen växa. År 2035 förväntas det bo 200 000 fler invånare i Göteborg, Mölndal och Partille än vad det gör idag och 100 000 fler personer beräknas arbeta i området. För att kollektivtrafiken inte ska slå knut på sig själv när staden växer har kommunerna och Västra Götalandsregionen tillsammans tagit fram en målbild för stadstrafikens stomnät. Genom att knyta ihop Hisingen med fastlandet på ytterligare ett sätt förs stadsdelar och människor närmare varandra. De centrala delarna av Göteborg avlastas och nya resvanor skapas.

Hur?

 • Hjalmar Brantingsplatsen – Brunnsbo hanteras delvis inom arbetet med att utveckla Backaplan och är beroende av flera andra arbeten och detaljplaner i området.
 • Frihamnen – Lindholmen Byggstart är beräknad till hösten 2023. Under 2022 och 2023 görs förberdande arbeten, bland annat flyttas träd från Lindholmsallén. 
 • Lindholmen – Linnéplatsen fick under 2021 beslut i regionfullmäktige och kommunfullmäktige om att förbindelsen ska vara en tunnel under Göta älv. Nu fortsätter arbetet med att ta fram en järnvägsplan och fyra detaljplaner för spårvägstunneln och dess sträckning.  

När?

 • Hjalmar Brantingsplatsen – Brunnsbo  beräknas vara klar för trafikering 2029. 
 • Frihamnen – Lindholmen beräknas vara klar för trafikering i slutet av 2025. 
 • Lindholmen – Linnéplatsen  beräknas vara klar för trafikering år 2039. 

Vem?

Programmet för spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen finansieras genom Sverigeförhandlingen som du kan läsa mer om via länk nedan.

Karta över program Spårväg och citybuss Brunnsbo – Linné via Lindholmen.

Visualisering av Lindholmsförbindelsen – bro eller tunnel över Göta älv – tunnel

Kontakt

 • Martin Stenfeldt
 • programledare
 • Telefonnummer: 031-365 00 00
 • Peter Wannding
 • kommunikationsansvarig
 • Telefonnummer: 031-365 00 00
Uppdaterad 8 mars 2023