Den nya staden

Vårens digitala föredrag om stadsutveckling

Vid åtta digitala lunchföreläsningar under våren berättar stadsbyggnadskontoret om aktuella stadsutvecklingsprojekt under rubriken ”Den nya staden”. Föreläsningarna tar upp olika teman som till exempel gestaltning av staden, digital översiktsplan, utveckling av innerstaden och Jubileumsparken med mera. Första tillfället är den 22 februari.

Under en serie lunchkvartar kommer projektledare och arkitekter från stadsbyggnadskontoret att berätta om intressant stadsutveckling i Göteborg. Under våren blir det även några specialföreläsningar. Till exempel så gästas föreläsningsserien av park- och naturförvaltningen och vid ett tillfälle kommer även representanter från andra västsvenska kommuner att delta. Föreläsningarna sänds digitalt och kan på så sätt ses av alla intresserade.

"Det här är ett sätt att visa en bred allmänhet vad vi jobbar med och vad som är på gång och i vissa fall på väg upp till politiska beslut."

– Det finns ett stort intresse för stadsbyggnadsfrågor och det här är ett sätt att visa en bred allmänhet vad vi jobbar med och vad som är på gång och i vissa fall på väg upp till politiska beslut, berättar Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör. Vi började med digitala lunchföreläsningar under hösten och fick ett stort gensvar med många som följde oss och även passade på att ställa frågor om stadsutveckling.

Gestaltningsfrågorna är ständigt aktuella när vi planerar och formar framtidens Göteborg. Det handlar om staden i stort såväl som för enskilda stadsrum och byggnader. Vid det första lunchföredraget berättar Birgitta Lööf, som är processledare och medlem i stadsbyggnadskontorets arkitekturutskott, om det övergripande arbetet med gestaltningsfrågorna.

"Det här är ett bra tillfälle att få veta mer om den långsiktiga utvecklingen av Göteborg och få chans att ställa frågor direkt till oss som arbetar med planerna."

– I vårens program har vi fokus på den långsiktiga planeringen, vilket vi får många frågor om nu. Det här är ett bra tillfälle att få veta mer om den långsiktiga utvecklingen av Göteborg och få chans att ställa frågor direkt till oss som arbetar med planerna. Så passa på att titta in under lunchen, uppmanar Henrik Kant.

De digitala lunchkvartarna sänds digitalt och kan nås via Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling. Här hittar du också all information du behöver för att ansluta till föreläsningen.

Lunchföreläsningarna hölls tidigare på stadsbiblioteket 300 m2, men då det inte är möjligt i nuläget började vi i höstas att genomföra dem digitalt istället.

Program – Den nya staden våren 2021

Så jobbar vi med arkitektur och gestaltning – 22 februari 2021 kl. 12.30–13.00

Birgitta Lööf, processledare stadsbyggnad, stadsbyggnadskontoret. Läs mer och se länk till föredraget.

 

Så ska Göteborgs innerstad växa – 8 mars 2021 kl. 12.30–13.00

Anders Svensson, arkitekt och projektledare, stadsbyggnadskontoret

 

Från Linnéplatsen till Järnbrott – en växande stad – 29 mars 2021 kl. 12.30–13.00

Erik Hansson, projektledare fördjupad översiktsplan Frölunda–Högsbo, stadsbyggnadskontoret 

 

Så planerar vi långsiktigt för handel i den nya staden – 12 april 2021 kl. 12.30–13.00

Anna Noring, näringslivsplanerare, stadsbyggnadskontoret

 

Digital plattform för översiktsplan – byggd med HAJK, en open source-plattform – 23 april 2021 kl. 11.00–12.00 (OBS dag och tid)

Special: Ett längre webinar som visar hur du använder den nya digitala plattformen för översiktsplan. Plattformen har utvecklats av flera kommuner, som också deltar i sändningen.

Från stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad medverkar Kristian Dahlén, verksamhetsutvecklare/projektledare och Lina Samor, GIS-ingenjör/biträdande projektledare.

 

Utforska, upplev och dela – Göteborgs Stadstriennal bjuder på pandemianpassat jubileumsprogram – 26 april 2021 kl. 12.30–13.00

Malin Finlöf, projektledare Göteborg Stadstriennal, stadsbyggnadskontoret

 

Grönska, skulpturlek och bad i Jubileumsparken – 10 maj 2921 kl. 12.30–13.00

Medverkande: Amelie Sandow, projektledare Jubileumsparken, park- och naturförvaltningen

 

Så kan Centralenområdet utvecklas och bli en ny stadsdel, 24 maj 2021 kl. 12.30–13.00

Per Osvalds, projektledare, stadsbyggnadskontoret

Publicerad 18 februari 2021 (Uppdaterad 19 februari 2021)