Genom Virtual Reality (VR) kan du ser hur det kan tänkas bli i Gamlestaden i framtiden. Ta en virtuell promenad i de planerade kvarteren.

Genom Virtual Reality (VR) kan du ser hur det kan tänkas bli i Gamlestaden i framtiden. Ta en virtuell promenad i de planerade kvarteren.

Digital stadsutveckling

Geodata är själva motorn i den smarta staden och det är utifrån dessa data vi kan skapa virtuella miljöer, analysera och planera den framtida staden. Med en digital version av staden kan man också arbeta smartare och effektivare - men även göra lättfattliga modeller kring stadsutveckling som gör dialogen med göteborgarna enklare och bättre.

Häftiga exempel på hur man använder visualisering

Först kom filmen som visade Göteborg på 1600-talet. Nu kan du promenera runt själv bland gator och torg i den nyfödda staden.

Så gjordes filmen
Upplev 1600-talets Göteborg - Göteborgs Stad

1600-talets Göteborg (4.15 min)

Historiska kikaren

På turistbyrån vid Kungsportsplatsen kan du uppleva Göteborg och Kungsportsplatsen på 1600-talet. Kikaren är uppbyggd av ett VR-headset, och om du vrider på kikaren kan du se dig omkring i omgivningen som det såg ut på 1600-talet. Gör gärna ett besök!

Här får en liten förhandskik i filmen nedan, på vad du kan se i historiska kikaren.

Digital-stadsutveckling-historiska-kikaren-1920x1080.jpg

Historiska kikaren finns på Turistbyrån vid Kungsportsplatsen

Mätning av flödet av fotgängare i centrum

Trafikkontoret har mätt flödet av fotgängare i centrala Göteborg med WiFi. Mätningen skedde i november 2018. Det är den mest omfattande mätningen av fotgängare som gjorts i Göteborg. Syftet var både att testa tekniken och att få en översikt av hur fotgängare rör sig i staden

Om mätningarna
Filmer om flödet av gångtrafikanter i centrala Göteborg

Flöde av gångtrafikanter i centrala Göteborg

Älvstadens utveckling

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek när Älvstaden breder ut sig på båda sidor om älven. Genom att hela staden, möta vattnet och stärka den regionala kärnan skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk stad.

Älvstadens utveckling
Älvstaden, version 2

Utveckling av Älvstaden

Kontakt

  • Eric Jeansson
  • Geodatastrateg
  • Telefonnummer: 031-368 17 83
  • Ann Bergermark Rintala
  • Kommunikationsstrateg
  • Telefonnummer: 031-368 19 54

Upptäck fler digitala verktyg

Det händer mycket spännande inom digital stadsutveckling. Här kan du ta del av flera digitala verktyg som staden står bakom.

Publicerad 18 oktober 2019 (Uppdaterad 20 november 2019)