Digital tvilling av miljö med självkörande fordon.

Digital tvilling

Göteborgs Stad ska få en digital tvilling, Virtuella Göteborg. Med en digital stad blir det lättare att visualisera och simulera olika stadsutvecklingsprojekt. Arbetet leds av stadsbyggnadskontoret men involverar samtliga förvaltningar som arbetar med stadsplanering. Tanken är att tvillingen ska vara helt färdig 2021, då staden firar 400 år.
Publicerad 18 oktober 2019 (Uppdaterad 5 februari 2021)