Stadsbyggnadskontoret fortsätter att publicera fler öppna grundläggande geodata med tre datamängder som är speciellt riktade till alla de som arbetar med att utveckla staden: baskartan, adresser och höjdmodell.

Digital tvilling

Nu släpps fler öppna geodata

I Göteborg pågår en intensiv byggnation och exploatering. Behovet av aktuell och korrekt grundläggande geodata är stort både hos exploatörer, projektörer och andra aktörer i staden. Därför släpps nu ytterligare geodata.

 Vi fortsätter att släppa flera av våra geografiska data, nu några av våra mest efterfrågade. Genom att göra det enkelt och avgiftsfritt att använda stadens uppdaterade geodata bidrar vi till att effektivisera stadsutvecklingen, säger Gunnar Blide, ansvarig för stadsbyggnadskontorets distribution av geodata.

Baskartan är en av stadsbyggnadskontorets mest efterfrågade produkter. Kartan kan användas som underlag för detaljerad planering och projektering. Adresser innehåller det geografiska läget för alla adresser i Göteborg. Adressuppgifterna består bland annat av fastställda gatunamn och adressnummer.

Höjdmodellen tas fram genom bearbetning av data från laserscanning som görs från flygplan på 1 750 meters höjd.

De öppna datamängder som stadsbyggnadskontoret släpper uppdateras löpande och erbjuds både som geodatatjänster och nedladdningsbara paket med filer.

Publicerad 30 juni 2020 (Uppdaterad 27 juli 2020)