Den 2 december pratar vi om stadens digitala tvilling på stadsbiblioteket.

Den 2 december pratar vi om stadens digitala tvilling på stadsbiblioteket.

Om virtuella Göteborg på stadsbiblioteket den 2 december

Välkommen till ett samtal om hur stadens digitala tvilling gör det enklare att påverka och planera, den 2 december klockan 18.00 på Stadsbibliotekets trappscen.

2021 ska Göteborgs digitala tvilling vara klar. Det är en 3D-kopia av hela kommunen där byggnader, gator, lyktstolpar, träd, planteringar och skog, ja, allt som finns i verkligheten, har sin digitala motsvarighet.

Virtuella Göteborg gör det enklare för medborgarna att vara med och påverka.

Till varje detalj i modellen kan olika typer av information från Göteborgs Stad länkas. Det ger möjlighet att förstå historien, styra nutiden och planera framtiden inom allt från stadsutveckling och klimatförändringar till socialt arbete. Virtuella Göteborg gör det också enklare för medborgarna att vara med och påverka.

– Dagens samhälle är så komplext och innehåller så många faktorer som påverkar varandra så att nya verktyg behöver tas fram inom stadsplanering, förklarar Eric Jeansson, geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret. 

Det virtuella Göteborg är har många möjliga användningsområden, och innebär till stor del att våra arbetssätt kommer att förändras.

Med en digital version av staden kan man inte bara arbeta smartare och mer effektivt med samhällsplanering och trafikfrågor, utan också underlätta dialogen med göteborgarna när det gäller kommande förändringar i staden. Bland annat kan man genom VR (virtual reality) ta del av Göteborgs framtida utveckling. 

– Det virtuella Göteborg är har många möjliga användningsområden, och innebär till stor del att våra arbetssätt kommer att förändras, samtidigt som dessa nya arbetssätt i sig också bidrar till att skapa ny innovationskraft, menar Eric Jeansson.

Samtalet är del av ett större program som stadsbyggnadskontoret har på stadsbiblioteket. Det har dels varit kortare lunchpresentationer om aktuella projekt på Stadsbiblioteket 300 m2 och dels längre samtal på trappscenen.

Medverkande:

  • Eric Jeansson, geodatastrateg stadsbyggnadskontoret
  • Arvid Forsberg, visualiserare/animatör stadsbyggnadskontoret
  • Glen Nivert, enhetschef kretslopp och vatten
  • Birgitta Lööf, processledare stadsbyggnad stadsbyggnadskontoret
  • Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör stadsbyggnadskontoret  

Välkomna till stadsbiblioteket på Götaplatsen den 2 december klockan 18.00.

Publicerad 28 november 2019 (Uppdaterad 29 november 2019)