Vad är egentligen en digital tvilling?

Digital tvilling

Film: Vad är egentligen en digital tvilling?

Lyssna till Eric Jeansson, geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret, när han berättar om Göteborgs Stads framtida digitala tvilling, det som också kallas Virtuella Göteborg.

En digital tvilling är inte bara någonting som är väldigt likt verkligheten. I en digital kopia finns också mycket information kopplat. Men hur fungerar det då?

– Först har vi den befintliga staden som beskriver hur staden ser ut och vilka funktioner den har. Denna information om staden används för att kunna förstå staden och det kan vi lägga in i en digital tvilling. Men sedan har vi också det som händer just nu i staden, det vill säga realtidsinformation, och den informationen kan vi spegla och visualisera i en digital tvilling. Till sist har vi också den framtida informationen, det som kommer att hända i staden framöver. Då skapar vi olika scenarier i tvillingen och det är det som är stadsplanering.

Se hela filmen där Eric Jeansson berättar mer om möjligheterna med en digital tvilling. Filmen är 10 minuter lång.

Publicerad 1 juli 2020 (Uppdaterad 23 september 2020)