Den flygande mattan, som under sommaren 2019 landar på olika platser runt om i Göteborg, är en av flera aktiviteter inom ”Din plats”.

Den flygande mattan, som under sommaren 2019 landar på olika platser runt om i Göteborg, är en av flera aktiviteter inom ”Din plats”.

Din plats i staden

Din plats i staden skapar mervärde i det offentliga rummet för boende, verksamma och besökare kring byggplatserna genom att nyttja de möjligheter till kreativitet och medskapande som uppstår i en stad i förändring. Tillfälliga mötesplatser och utsmyckning i det offentliga rummet blir ett innovativt grepp för att tala om den stadsutvecklingsprocess Göteborg genomgår och resan mot den nya staden.

Kontakt

  • Tarja Elmberg
  • planeringsledare
  • Ulrika Åkerlind
  • planeringsledare
Publicerad 15 maj 2018 (Uppdaterad 5 juli 2019)