Vad

Huvudförslaget är en ny multiarena på Scandinaviums tomt med annex och sporthallar i anslutning till denna, samt placering av ett nytt centralbad norr om Valhallagatan. Dessutom ska evenemangsområdet kring Valhallagatan utvecklas till en levande och attraktiv stadsdel med trygga gatumiljöer, liv och rörelse, samtidigt som staden byggs ihop. Burgårdsparken ska bevaras och utvecklas till en integrerad och tillgänglig grönyta.​

Var?

Huvudförslaget är att placera den nya arenan på Scandinaviums tomt, med annex och sporthallar i anslutning till arenan söder om Valhallagatan. Stadsutvecklingen omfattar området från Ullevi till Svenska Mässan, väster om Mölndalsån och öster om Burgårdsparken.

Varför?

Evenemangsområdet behöver förnyas och utvecklas för att Göteborg ska fortsätta vara en konkurrenskraftig och attraktiv evenemangsstad, både för göteborgarna och för andra besökare. Området upplevs som otryggt och är idag en barriär mellan Gårda, Lorensberg och Heden som gör att staden inte hänger ihop.

När?

Den fortsatta utredningen har som utgångspunkt att skapa en modern och konkurrenskraftig arena, och det är ännu för tidigt att presentera en tidplan. Byggnadsnämnden har som uppdrag att ta fram ett planprogram för områdets utveckling till en levande stadsdel med både bostäder och verksamheter.

Vem?

Kommunstyrelsen har tillsammans med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, idrotts- och föreningsnämnden, Higab AB och Got Event AB fått i uppdrag att utreda, samordna och planera.

Frågor och svar

Scandinavium är omodern som arena och tappar i konkurrenskraft. Valhalla sporthallar är slitna och Lisebergshallen är riven och behöver ersättas. Med en ny och modern multiarena kan Göteborg fortsätta vara en konkurrenskraftig och attraktiv evenemangsstad.

Huvudförslaget är att placera den nya arenan är på Scandinaviums tomt, med annex och sporthallar i anslutning till arenan söder om Valhallagatan och med ett centralbad placerat norr om Valhallagatan. Även en om- och tillbyggnation av nuvarande Scandinavium ska utredas vidare, liksom placering av arenan på Valhallabadets tomt.

Huvudförslaget är att bygga en ny arena, men en om- och tillbyggnad av Scandinavium ska också utredas vidare.

Det är en del som den fortsatta utredningen kommer visa.

Det finns ingen beslutad tidplan än.

Kontakt

  • Carl-Anton Holmgren
  • Programledare, stadsledningskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 04 24
Uppdaterad 6 december 2022