Göteborg förstärkt – Fästningsstaden

Det är snart 400 år sedan Göteborg grundades och började byggas. I stadskärnan finns många historiska spår från den första stadsplanen och tiden då staden var en av de starkaste fästningarna i norra Europa. Nu ska stadens kulturarv lyftas fram och stärkas i dagens stadsmiljö.
Publicerad 5 september 2018 (Uppdaterad 4 december 2018)