Tom Wennberg, arkeolog på Göteborgs Stadsmuseum.

Tom Wennberg, arkeolog på Göteborgs Stadsmuseum.

400 år av historia mitt i vardagen

Visste du att Göteborg byggdes som en fästning? Den 21 september berättar Tom Wennberg, arkeolog på Göteborgs Stadsmuseum, om Otterhällan, Kungshöjd, Skansen Lejonet, vallgraven och andra spår efter den gamla försvarsanläggningen Göteborg.

Han kommer också att berätta om olika sätt att lyfta fram de synliga och osynliga spåren av fästningsstaden i samband med den stadsutveckling som pågår i centrala Göteborg.

Just nu testar Göteborgs Stad att lyfta fästningsstaden Göteborg vid bastionsspetsen vid Basargatan. Gå gärna dit och berätta sedan var du tycker.

Tom Wennberg berättar om Göteborg förstärkt – Fästningsstaden på Trappscenen, Stadsbiblioteket, fredagen den 21 september, klockan 14.00-14.30.

Publicerad 12 september 2018 (Uppdaterad 20 september 2018)