Fördjupning av översiktsplan för centrala Göteborg

Fördjupningen av översiktsplanen för centrala Göteborg tar framför allt utgångspunkt i Göteborgs möjlighet att växa inifrån – när hamnområden i centrum omvandlas till innerstad. Det är en komplex miljö där många vill och behöver tillgång till mark och det gör att det är viktigt att tänka efter hur vi bäst utnyttjar de möjligheter vi har. Speciellt eftersom det pågår mycket planering här redan i dag. Det betyder också att den struktur vi tar för given idag kanske inte är den som gäller i framtiden.

Kontakt

  • Anders Svensson
  • projektledare, stadsbyggnadskontoret
  • Johanna Carlsson
  • biträdande projektledare, stadsbyggnadskontoret
  • Charlotte Ohlsson
  • kommunikationsstrateg, stadsbyggnadskontoret
Publicerad 11 december 2018 (Uppdaterad 25 februari 2021)