INSTÄLLT: Föreläsning Så ska Göteborgs innerstad växa

Arrangemanget är inställt: Måndag den 16 mars håller Anders Svensson en lunchföreläsning om hur Göteborgs innerstad ska växa i framtiden. Platsen för är stadsbibliotekets filial 300 m2, vid Brunnsparken.

Arrangemanget är inställt.


Föreläsningen har rubriken Så ska Göteborgs innerstad växa och är en del av stadsbyggnadskontorets föresläsningsserie Den nya staden.

Med utgångspunkt i det pågående arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för centrala Göteborg kommer Anders Svensson, projektledare och arkitekt på stadsbyggnadskontoret, att berätta om hur centrum kan utvecklas och växa de närmaste 30-40 åren.

Han berätta om hur centrala Göteborg kan utvecklas och växa de närmaste 30-40 åren.

Han kommer att ta upp de svårigheter som finns när den goda staden också ska vara hållbar över tid. När vi planerar för en nära, sammanhållen och robust stad.

Välkommen till stadsbilbiotekets filial 300 m2.

Måndagen den 16 mars, klockan 12.30.

Publicerad 6 mars 2020 (Uppdaterad 13 mars 2020)