Ullevigatan före och efter byggtid.

Ullevigatan före och efter byggtid.

Så ser Göteborg ut före och efter byggtid

Göteborg har inlett sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Vi ska göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. Här kan du se hur några platser kan komma att se ut de närmaste åren.
Göteborgs Stad växer

Göteborg före och efter byggtid

Följ Göteborgs resa mot en grön och nära storstad

Göteborg har inlett sitt största utvecklingssprång i modern historia. Nu bygger vi för att komma ikapp bostadsbristen och göra plats för över 100 000 nya göteborgare. Det betyder att vi får fler grannar, fler vänner, fler att knö med, fler att älska.

Göteborg ska bli en grön och nära storstad. En stad som är hållbar och öppen för världen.

Vi siktar mot 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser till år 2035. Vi bygger en ny bro över älven, planterar träd, utökar kollektivtrafiken, anlägger lekplatser, parker och mötesplatser.

Stadsdelarna ska hänga ihop så att staden blir större men ändå känns mindre.

Vi siktar mot 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser till år 2035. Stadsdelarna ska hänga ihop så att staden blir större men ändå känns mindre.

Ett stort antal stora och små projekt är igång och på gång – vissa är riktigt banbrytande och kräver att vi tänker nytt.

Vissa projekt gör att du kanske får en helt ny utsikt från fönstret. Andra kanske du aldrig ens kommer att märka av, eller bara se från spårvagnsfönstret när du åker förbi.

Vi gör det här för att alla ska få det bättre – både du som bor här, och alla som kommer att flytta hit. Och de som vill etablera företag här eller kommer hit på besök. Och de som inte fötts än men som kommer bo här i framtiden.

Gamlestaden

Gamlestadens stora utvecklingspotential ligger i dess läge som porten mot hela nordöstra Göteborg. Genom att knyta ihop city och Gamlestaden utvecklas stadsdelen som en del av Göteborgs framtida utökade innerstad. Här planeras för en folktät och attraktiv stadsdel med nya bostäder, cityhandel och service. På visionsbilden för Gamlestads torg etapp 2 anas Göta älv och Slakthusområdet till höger i bilden och det nybyggda kontorshuset vid Gamlestads torg ses norrifrån. I den nya platsen, i förgrunden på bilden, mynnar Gamlestadsvägen, Lars Kaggsgatan och Götaholmsgatan.

Gamlestaden
Före
Efter

Norra Gårda

Gårda är en stadsdel som har blivit lite avskuren från resten av staden. Den innehåller såväl bostäder och kontor som gammal bebyggelse. Nu är det dags att titta på Gårdas utveckling och se hur stadsdelen både kan utvecklas och vårdas.

Gårda
Före
Efter

Hisingsbron

Hisingsbron är inte bara en bro. Det är en länk mellan människor och stadsdelar. Det är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg. Bron ska ersätta den nuvarande Götaälvbron och stå färdig till 2021.

Hisingsbron
Före
Efter

Selma Stad

Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan genomgår nu den största omvandlingen sedan torget byggdes 1971. Här växer Selma stad fram med över 1800 nya bostäder, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg- och Selma Lagerlöfs parkstråk. De boende får nära till allt för ett gott vardagsliv och stadsdelen fylls med liv från morgon till kväll.

Selma Stad
Före
Efter

Backaplan

Backaplan är tänkt att förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och pågår under de närmaste 15–20 åren.

BACKAPLAN
FÖRE
EFTER Illustration: White arkitekter

Brunnsparken

Brunnsparken är en av stans mest intensiva platser, ofta full av människor, spårvagnar och bussar på väg åt olika håll. Under 2019 rustas parken upp för att bli ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum och ett smycke i staden. Arbetet sker i samverkan med aktörer både inom och utanför Göteborgs Stad.

Brunnsparken
Före
Efter

Göteborgs Hamn

Nya hamnterminaler, logistikområden, vägar och järnvägar byggs för att stärka Göteborgs Hamn som Skandinaviens främsta godsnav. Göteborgsregionen har utsetts till Sveriges bästa logistikläge 17 år i rad och det är en position som Göteborgs Hamn tänker behålla. Vi bygger ut för att rusta oss för framtida godsvolymer, större fartyg och näringslivets krav på snabb omlastning av gods i hamnens närhet.

Göteborgs Hamn
Före
Efter

Inom Vallgraven 12

Kvarteret Inom Vallgraven 12, granne med Brunnsparken, planeras bli ännu mer tillgängligt och aktivt. Tanken är ett centrumkvarter med en mix av kultur, nöjen, kontor och butiker – samtidigt som de kulturvärden som finns i området bevaras.

Inom Vallgraven 12
Före
Efter

Sahlgrenska och Medicinareberget

Kunskapscentret Sahlgrenska Life kan bli en regional motor för forskning och utveckling när universitetet, staden och regionen kraftsamlar för att skapa ett Life Science-kluster i världsklass vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Medicinareberget.

Sahlgrenska och Medicinareberget
Före
Efter

Hotell Draken

Nu börjar detaljerna bli klara kring byggandet av hotellet vid Folkets hus. Med sina 33 våningar blir hotellet, som beräknas stå färdigt 2022, ett nytt landmärke vid Järntorget.

Hotell Draken
Före
Efter

Pumpgatan

Ett innovationscentrum, kontor, hotell, restauranger, en skola, och en färjehållplats. Det är planen för Pumpgatan. Byggstart är redan sommaren 2018.

Pumpgatan
Före
Efter

Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 16 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.

Centralenområdet
Före
Efter

Frihamnen

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.

Frihamnen
Före
Efter

Karlavagnsplatsen


Kvarteren runt Karlavagnsplatsen planeras att bli mycket yteffektiva. Det planläggs för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse - på höjden. På bara tio hektar ska det byggas ungefär 1 900 lägenheter och dessutom finnas plats för förskola, hotell, handel och service för boende och besökare. Höjdpunkten blir Karlatornet som enligt planen ska bli Nordens högsta byggnad.

Karlavagnsplatsen
Före
Efter

Opaltorget

Opaltorget ska bli ett livligt, tryggt och tillgängligt område med täta bussförbindelser in till city, havet och grönområden. Här ska ett nytt stadsdelstorg växa fram med bland annat 1 050 nya bostäder, nya butiker, stadsdelskontor, två nya förskolor, vårdcentral, en ny Opalkyrka och en ny park.

Opaltorget
Före
Efter

Bergsjön

Bergsjön är ett kraftsamlingsområde som ska utvecklas med fokus på social hållbarhet och integration. För att fler människor ska trivas, bo och röra sig i området behövs ett centrum med smidiga trafikförbindelser, lekplatser, parker och ett helt nytt kulturhus (bilden). I ett första skede ska det byggas cirka 2 500 nya bostäder.

Bergsjön
Före
Efter

Västlänken station Centralen

Göteborg ska utvecklas till en tät, grön och sammanhållen stad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att fördubbla kapaciteten för tågtrafiken till och från Göteborg, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort.

Västlänken
Före
Efter

Masthuggskajen

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Här kommer det finnas nya verksamheter, torg och många nya bostäder. Det gör också att Linnéstaden och Majorna växer samman med Masthuggskajen och kommer närmare älven.

Masthuggskajen
Före
Efter

Korsvägen

Korsvägen ska bli en plats för människor där det är enklare att mötas och umgås, en aktiv plats i en växande innerstad. I dag är det i första hand biltrafiken som tar plats – men i framtiden vill vi att det ska bli ett område där det är enkelt att gå eller cykla.

Korsvägen
Före
Efter

Hur ser Göteborg ut om 20 år?

”Mycket kommer att ha skett i centrala stan, på och omkring älvstränderna, vilket gör förändringarna väldigt synliga och påtagliga för göteborgarna. Karlastaden med sin spektakulära skyskrapa på Lindholmen är bara ett exempel.”

Björn Siesjö, stadsarkitekt, berättar om hur han tror att Göteborg kommer att se ut om 20 år.

Intervju om framtidens Göteborg
Publicerad 7 februari 2018 (Uppdaterad 16 december 2019)