Foto: Markus Esselmark

Det var 2014 som politikerna i stadsdelsnämnd Norra Hisingen tog beslutet att i samband med att Glöstorpsskolan byggs om, göra den till en 4-9-skola med kapacitet för 720 elever. Tuve växer snabbt med många bostadsprojekt och det fanns ett stort behov för skolan att nästan dubblera antalet elever. Resultatet blev en skola mitt i byn.

Allt byggavfall återvanns

Byggprojektet har präglats av ett tätt samarbete mellan lokalförvaltningen och entreprenören Peab, där man tillsammans hittat smarta lösningar för återvinning. Det har gjort att allt byggavfall har sorterats istället för att gå till exempelvis deponi. 

Dessutom har en hel del av inredningen från den gamla skolan sparats och återanvänds i den nya, till exempel stolarna i den tidigare aulan. Eftersom fasaden var av liknande karaktär som i ett annat projekt där Peab fått en del fasadmaterial över, så togs den till vara och byggdes in i Glöstorpsskolan, vilket sparade både på miljön och plånboken.

En annan sak som är värd att nämna är att i bygget ingick nya skyddsrum i källaren. Det är de första nya skyddsrummen som byggts i Sverige sedan 2002.

Invigning med knutna band

Själva invigningen skedde med körsång från skolans elever och tal från bland annat lokalnämndens ordförande Christer Holmgren (M), och grundskolenämndens Axel Darvik (L). Det genomfördes också en symbolisk bandknytning. En ceremoni där tre band knöts ihop av elev, lärare och vårdnadshavare för att symbolisera att de alla är viktiga delar i elevernas grundskoleutbildning.

Tvåvåningshus med stenfasad och detaljer i corténstål. Grönska i förgrunden.

Foto: Markus Esselmark

Publicerad 1 juni 2022 (Uppdaterad 22 augusti 2022)