Designförslag till Göteborgs stadslinbana, en av många jubileumssatsningar.

Designförslag till Göteborgs stadslinbana, en av många jubileumssatsningar.

Göteborg 400 år

År 2021 fyller Göteborg 400 år och firandet är redan i full gång. Tillsammans ska vi göra Göteborg till en ännu bättre stad, hela vägen fram till jubileumsåret och långt därefter. Genom jubileumsarbetet blir göteborgarnas idéer och förslag en del av stadens utveckling.

Göteborgs 400-årsjubileum – en katalysator för en ännu bättre stad

Göteborgs Stad har bestämt sig för att använda 400-årsjubileet som en kraftsamling och katalysator, för att i dialog med göteborgarna, göra Göteborg till en ännu bättre stad att leva, bo i och besöka.

Idéer blir verklighet

Göteborgarnas egna idéer om att komma närmare vattnet, minska avståndet till varandra och mötas på nya kreativa platser har blivit jubileets tre teman. Det handlar inte bara om att bygga nytt. Det handlar om att samla staden och att tillsammans nyttja vägen till 2021 för att skapa energi och få fart på projekt och processer som åstadkommer bestående värden för Göteborg och regionen.

Flera av jubileumssatsningarna utvecklas nu vidare och förverkligas steg för steg. Satsningarna handlar både om förhållningssätt, miljö- och sociala frågor liksom fysiska mötesplatser som alla tillför värden i stadsutvecklingen och är bärare av jubileets värdegrund. Jubileumsparken med möjlighet att bada och basta mitt i stan och linbanan som binder ihop staden över älven och musiklägret Side by Side by El Sistema är några exempel.

Den öppna dialogen genomsyrar hela jubileumsarbetet och antalet aktörer som ansluter sig och ta sikte på 2021 ökar för varje år.

400-årsjubileet är en milstolpe att ta sikte på i många stadsutvecklingsprojekt för att skapa energi och få fart i processer till nytta för staden.

Visionen & vägen

Visionen för Göteborgs 400-årsjubileum är att: ”År 2021 är Göteborg internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ, öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet.”

För att även använda vägen fram till jubileumsåret som en möjlighet att utveckla Göteborg, har varje år ett särskilt fokus. Det betyder att stora delar av staden sjösätter och genomför insatser inom angelägna områden som t ex kultur, hållbarhet och kunskap samtidigt som fler bjuds in att vara med på vägen.

400 år – det ska vi fira

Den 4 juni 1621 skrev Gustav II Adolf på stadsprivilegierna och historien om Sveriges port mot väster kunde börja. Sedan dess har Göteborg formats av olika arkitekturstilar, nationaliteter och verksamheter. När staden 1921 fyllde 300 år, gjordes en omfattande satsning med Liseberg, Konstmuseet och Botaniska trädgården som bekanta resultat.

Inför 400-årsjubileet ser behoven och utmaningarna annorlunda ut och insatserna – som är grundade i göteborgarnas idéer – präglas av ambitioner och drömmar om en ännu bättre stad. Det är så vill vi fira vår stad och göra avtryck för framtiden.

”Vi vill vara lika modiga nu som då och skapa något som inte blåser över, utan har bestående värden för staden.”

– Vi vill vara lika modiga nu som då och skapa något som inte blåser över, utan har bestående värden för staden. Tillsammans arbetar vi för att göra Göteborg till en hållbar och öppen stad, säger Therese Brusberg, projektchef för Göteborgs 400-årsjubileum på Göteborg & Co.

Jubileumssatsningar

Här listar vi några av alla de jubileumssatsningar som bidrar till att utveckla Göteborg. Alla jubileumssatsningar hittar du på www.goteborg2021.com/jubileumssatsningar.

Publicerad 28 februari 2018 (Uppdaterad 19 december 2019)