Göteborg – modig förebild inom arkitektur

Göteborg ska utvecklas och förändras mycket de kommande decennierna. För att detta ska resultera i en stad vi kan vara stolta över, och ett hållbart stadsbygge, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt, måste kvaliteten i den kommande stadsutvecklingen sättas i fokus. Därför har staden nu tagit fram en arkitekturpolicy.

Björn Siesjö, stadsarkitekt
Telefon: 031-368 18 21
E-post: bjorn.siesjo@sbk.goteborg.se

Ann Bergermark Rintala, kommunikation
Telefon: 031-368 19 54
E-post: ann.bergermark.rintala@sbk.goteborg.se

Kontakt

Publicerad 7 februari 2018 (Uppdaterad 22 mars 2019)