Göteborg – modig förebild inom arkitektur

Göteborg ska utvecklas och förändras mycket de kommande decennierna. För att detta ska resultera i en stad vi kan vara stolta över, och ett hållbart stadsbygge, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt, måste kvaliteten i den kommande stadsutvecklingen sättas i fokus. Därför har staden nu tagit fram en arkitekturpolicy.
Publicerad 7 februari 2018 (Uppdaterad 22 mars 2019)