Göteborgs arkitekturpolicy

Riktlinjer för stadens silhuett

Stadens siluett, en övergripande och generell vägledning som anger inriktningen för hur Göteborgs Stad ser på märkesbyggnader och höga hus och hur vi tar hand om och utvecklar stadens identitet och karaktär.

Det pågår många förändringar i Göteborg som påverkar stadens silhuett. Många nya byggnader och anläggningar kommer att byggas de närmaste åren. Det finns ett stort behov av att utveckla staden med fler bostäder, arbetsplatser och allt som tillkommer då vi blir fler göteborgare. Detta kommer starkt att påverka Göteborgs identitet och karaktär.

Därför har en riktlinje tagits fram för att skapa en gemensam inriktning för hur vi kan värna och utveckla stadens silhuett. Var kan till exempel höga hus anses vara lämpliga eller olämpliga?

Riktlinjen, som kan laddas ner i sin helhet nedan är en konkretisering av arkitekturpolicyn som är framtagen i linje med den statliga arkitekturpolitiken Gestaltad livsmiljö.

Publicerad 12 oktober 2020 (Uppdaterad 12 oktober 2020)