Lånecyklarna Styr&Ställ är en viktigt tjänst för att främja en mer hållbar stad.

Hållbar mobilitet

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga, attraktiva och trygga.

Kontakt

  • Peter Wannding
  • Kommunikationsstrateg
  • Telefonnummer: 031-368 23 88
  • Kontaktperson Hållbart resande och transporter.
  • Eva Eriksson
  • Kommunikationsstrateg
  • Telefonnummer: 031-368 26 64
  • Kontaktperson För liv och rörelse.
Publicerad 28 januari 2019 (Uppdaterad 25 februari 2021)