På spaning efter framtidens mobilitet. Ett mer hållbart Göteborg innebär att fler måste cykla och åka kollektivt i framtiden.

Hållbar mobilitet

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga, attraktiva och trygga.
Publicerad 28 januari 2019 (Uppdaterad 29 mars 2021)