Lånecyklarna Styr&Ställ är en viktigt tjänst för att främja en mer hållbar stad.

Hållbar mobilitet

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga, attraktiva och trygga.
Publicerad 28 januari 2019 (Uppdaterad 25 februari 2021)