Den 21 juni till 31 oktober görs Andra Långgatan om till gågata på sträckan mellan Linnégatan och Nordhemsgatan.

Hållbar mobilitet

Andra Långgatan blir gågata i sommar

Från och med den 21 juni görs sträckan mellan Linnégatan och Nordhemsgatan på Andra Långgatan om till gågata. En gågata innebär att fotgängare prioriteras och det görs mer plats för uteserveringar, fotgängare och cyklister på sträckan.

Mellan den 21 juni pch 31 oktober 2021 görs Andra Långgatan om till gågata på sträckan mellan Linnégatan och Nordhemsgatan.

Delar av gatan är sedan tidigare en sommargata där uteserveringarna har flyttat ut i gatan för att göra plats på trottoarerna för fotgängare. Nu när sträckan även blir gågata så påverkas tillgängligheten med fordon till gatan för boende och verksamma då parkeringsplatser plockas bort. 

Förändringen till gågata innebär att:

  • Fotgängare prioriteras.
  • Parkering på gatan inte är tillåten. De cirka 15 platser som funnits på sommargatan försvinner.
  • Fordon och cykel får endast köra i gångfart.
  • Fordon får inte köra på gågatan förutom om det är nödvändigt för:
    • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan.
    • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan.
    • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

Tillfällig förändring

Åtgärden är tillfällig, under perioden 21 juni - 31 oktober 2021, och kommer att utvärderas.

Polisen ansvarar för att övervaka att trafikreglerna för gågata följs.

Publicerad 10 juni 2021 (Uppdaterad 10 juni 2021)